Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Varlık Barışı” olarak adlandırılan teklifin bu ay içerisinde yürürlüğe girmesiyle birlikte Ekim sonuna kadar mükelleflerin bu yasadan yararlanmak için müracaat edeceğini, otuz altı aya kadar varan taksitlerle de kesinleşmiş borçlarını ödeme imkanına kavuşacaklarını söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Meclis Genel Kurulu’nda dün Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi hakkında konuştu.

“OTUZ ALTI AYA KADAR VARAN TAKSİTLERLE DE KESİNLEŞMİŞ BORÇLARINI ÖDEME İMKANINA KAVUŞACAKLAR”

Maliye Bakanı özetle şunları söyledi:
“Ekim sonuna kadar mükelleflerimiz bu yasadan yararlanmak için müracaat edecekler ve inşallah, otuz altı aya kadar varan taksitlerle de kesinleşmiş borçlarını ödeme imkanına kavuşacaklardır.

“İHTİLAFLI VERGİ VE PRİM ALACAKLARI…”

Bu yasayla aynı zamanda, ihtilaflı vergi ve prim alacaklarının da yeniden yapılandırılması, sulh yoluyla çözüme kavuşturulması imkanı getirilmektedir.
Devam eden vergi incelemeleri bakımından da mükelleflerimize bir kolaylık getiriyoruz.

“MATRAH ARTIRIMINDA BULUNMAK SURETİYLE”

Mükelleflerimiz dilerlerse, devam eden vergi incelemelerine ilişkin olarak matrah artırımında bulunmak suretiyle bu kanunun hükümlerinden yararlanacaklar. Böylelikle incelemeler bir aylık süre içerisinde tamamlanacak. Buradan kaynaklanan inceleme süreçleri de tamamlanmış olacak.

MATRAH ARTIRIMI DÜZENLEMESİ

Bu kanun teklifiyle getirilen önemli düzenlemelerden bir tanesi de matrah artırımı düzenlemesi. Burada yapılan düzenlemeyle mükelleflerimiz daha önceki yapmış oldukları beyanlarını belli oranlarda arttırırlarsa o takdirde geçmişe dönük olarak herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklar. Ancak mükellefimiz zarar beyan ettiyse veya matrah beyan etmemişse daha önce, bu durumda da kanunda öngörülen asgari tutarlar üzerinden matrah artırımında bulunması halinde de bu şekilde kanun hükmünden yararlanabilecek.
Yine, yapmış olduğumuz bu düzenlemede, vergi mükelleflerinin kayıtlarını düzeltmesine imkan verecek hükümler getiriyoruz.
Bu kanun teklifiyle, gerek yurt içindeki varlıkların gerekse yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması için önemli bir düzenleme yapılmaktadır.
Burada önemli olan, gerek vatandaşlarımızın yurt dışındaki varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi ve ekonomiye kazandırılması gerekse yurt içinde olan, ancak işletme kayıtlarında yer almayan varlıklarının işletme kayıtlarına alınması suretiyle ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.
Burada yapılan yasal düzenlemeyle, bu yıl sonuna kadar kişiler gerek yurt dışındaki varlıklarını banka kanalından veya gümrük kanalından Türkiye’ye getirmeleri halinde gerekse yurt içindeki varlıklarını işletmeye dahil etmeleri halinde bu kanun hükümlerinden yararlanacaklardır.

“TEMEL AMAÇ, OLABİLDİĞİNCE VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI”

Bu düzenleme, eğer bir varlığınız varsa getirip onu Türkiye’de serbestçe tasarruf edebiliyorsunuz. Yani, herhangi bir şekilde bir vergi mükellefi değilseniz, ilk defa böyle bir varlığınızı Türkiye’ye getiriyorsanız, bu durumda bu varlığınızı bir bankada değerlendirebilirsiniz, bir şirkete sermaye olarak koyabilirsiniz, bir gayrimenkul alabilirsiniz.
Bütün bu durumlarda da, gerek varlığın Türkiye’ye getirilmesi aşamasında gerekse varlığın Türkiye’de kullanılması aşamasında, her aşamada kayıt altına alınan, kayıtlı ekonomi içerisinde olan bir varlıktan bahsediyoruz.
Yine, Türkiye’de işletme kayıtlarında olmayıp da işletme kaydına alınan varlıklar da esasen kayıtlı ekonominin birer parçası haline gelmiş oluyor.
O açıdan, yapılan yasal düzenleme, bir taraftan vatandaşlarımızın yurt dışındaki ve yurt içindeki varlıklarını ekonomiye kazandırırken, aslında, diğer taraftan kayıtlı ekonominin de büyümesine önemli bir katkı sağlıyor.