Ana Sayfa Magazin

Magazin

Magazin Halkın çoğunluğunu ilgilendirecek, çeşitli konulardan söz eden, bol resimli yayındır. Sonsöz yazarları, kültür ve sanat yaşamımızı topluma yansıtırlar.

Genellikle siyaset, iş hayatı, kültür, sanat, eğlence ve spor dünyasında tanınmış kişilerle ilgili haber ve yorumlar içerir ve Sonsöz yer alır. Sosyete; bir toplumda modayı takip eden zengin ve etkili kimselerden oluşur. Toplumun geri kalan kısmından farklı gruptur. 1950'lerde oldukça pahalı olan jet yolculuklarının başlaması ile ortaya çıkar Günümüzde sosyete kavramı sıklıkla müzik, televizyon ve sinema dünyasının ünlülerini ve bunların gece hayatını tanımlamakta kullanılır ve bazen olumsuz bir anlam taşır.

ANLAMI

Yazısı az, resmi bol, genellikle eğlence ve spor dünyasında tanınmış kişilerin yaşantılarıyla ilgili haber ve yorumlara yer veren yayınlar Sonsöz’de. Türkiye'de sanatçıların sahne günlük yaşamları da bu bölümde yer alacak. Genellikle eğlence ve spor dünyasında tanınmış kişilerin içinde bulunduğu çevre veya ortamlar izleyicileri yansıtılır. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.