Maden İş Kanunu çıkarılmasının önemine vurgu yapan TMMOB, “Maden İş Kanunu çıkarılmalıdır. MİGEM’in taşra teşkilatı kurularak yeterli ve yetkin kadrolara sahip olması sağlanmalıdır. ETKB veya MİGEM bünyesinde güçlü ve etkin bir denetim birimi kurulmalıdır. 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Maden Kanunu Tasarısı’nın işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak hiçbir düzenlemeye yer vermediğini, tasarının derhal geri çekilmesi gerektiğini belirterek, “Yaşanacak maden facialarının sorumluları AKP iktidarı ve maden kanununu birlikte hazırlayanlardır” dedi.
Maden Kanunu Tasarısı’na ilişkin görüşlerinin hükümet tarafından dikkate alınmadığını ve komisyon tarafından kabul edilmediğini ileri sürerek, “TMMOB, “Maden Kanunu Tasarısı 30 Aralık 2014 tarihinde hükümet tasarısı olarak Bakanlar Kurulu kararı ile TBMM’ye gönderilmiştir. Tasarı, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda 14-21 Ocak 2015 tarihleri arasında, 4 iş günü gibi çok kısa bir süre içerisinde aceleyle yapılan görüşmeler sonucunda tamamlanmış ve TBMM Genel Kurulu’na gönderilme aşamasına gelmiştir. Odamız; 2 yönetim kurulu üyesi, 2 uzman, 1 avukat ve TMMOB temsilcimiz ile birlikte görüşmelerin tamamına katılmış ve üyelerimizin kararı ile oluşturulan komisyonumuzun görüşlerini 20’nin üzerinde önergeye dönüştürerek komisyona sunmuş ayrıca tasarının tüm maddeleri üzerindeki görüşleri de komisyona iletmiştir. Ancak 16.000 üyesi ile madencilik sektörünün en büyük ve en yüksek bilgi birikimine sahip örgütü olmasına rağmen, hiçbir görüşümüz hükümet tarafından dikkate alınmamış ve komisyon tarafından kabul edilmemiştir. AKP Hükümeti ve ETKB bürokratlarının görüşleri doğrultusunda komisyonda kabul edilen tasarı ile rödovans devam ettirilmekte, cezalar dört sıfırlı hale getirilmekte, teminat ruhsat bedeline dönüştürülmekte, vesayet sürsün diye ruhsat devri bakanın yetkisine bırakılmakta, ilk müracaat hakları ihale ile verilirken ayrıcalıklı gruplar kapsam dışı kalmakta, devletten ihale alan yandaş şirketler korunmaya alınmaktadır. Soma ve Ermenek facialarında sorumluluğu bilirkişi raporları ile tescillenmiş olan MİGEM’in sorumluluğu maden mühendislerinin üzerine atma çabaları sonucu “Teknik Nezaretçilik” kaldırılmakta ve maden mühendisleri, bir sorumlu arandığında bulunsun diye “Daimi Nezaretçi Defteri” uygulamasıyla işverenle, yetkilendirilmiş tüzel kişilere kurban olarak verilmektedir” açıklamasına yer verdi.
TMMOB, Maden Kanunu Tasarısı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak hiçbir düzenlemeye yer vermediğini ileri sürerek şu ifadelere yer verdi: “AKP iktidarı tarafından, Soma ve Ermenek facialarından sonra iş cinayetlerinin sona erdirileceği iddiası ile gündeme getirilen Maden Kanunu Tasarısı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak hiçbir düzenlemeye yer vermemekte, ETKB ve MİGEM’in gözetim ve denetimden kaynaklanan hatalarını, eksikliklerini ve yetersizliklerini gizleyerek sorumluları “Teknik Nezaretçiler” gibi gösterip 60 yıllık yapıyı ortadan kaldırmakta, madenciliği mühendislik bilim ve tekniğinden soyutlayarak ve mühendislik hizmetlerini proleterleştirerek “yetkilendirilmiş tüzel kişilikler” aracılığı ile piyasanın hizmetine sunmakta, diplomalarımızı yeterliliği tartışılan MİGEM`in onayına tabi kılmaktadır. Komisyonundan geçerek meclis gündemine gelecek olan tasarı ile yapılmak istenen değişiklikler yasalaştığı takdirde; Hukuku askıya alan Haziran Genelgesi ile vesayet sürdürülmekle kalmayacak, madencilik sektöründe sermaye değişikliği gerçekleştirilecektir. Teknik Nezaretçilik kaldırılacak ve 1440 mühendislik bürosunda çalışan 2880 maden mühendisi işsiz kalacak ve diplomaları hiçbir akademik kariyeri ve bilimsel yeterliliği olmayan MİGEM tarafından yetkilendirilecektir. Ulusal madenciliğimiz sona erecek ve tüm yeraltı zenginliklerimiz borsaya kote edilecek, uluslararası tekeller işbirliği halindeki yandaş şirketlere peşkeş çekilecektir. Uluslararası şirketler üretim yerine borsa üzerinden kar elde edecek, üretim düşecek, ulusal sanayimize ucuz hammadde girdisi azalacak, istihdam alanları daralacak ve işsizlik artacaktır. Madencilik sektörünün, maden mühendislerinin ve maden işçilerinin sorunlarının çözümlenmesi, madenciliğe dayalı ülke sanayinin geliştirilmesi ve iş cinayetlerinin sona erdirilmesi için defalarca söyledik tekrar söylüyoruz. Madencilik siyasi vesayetten kurtarılarak hukukun evrensel ilkelerine uygun olarak yürütülmelidir. -Madencilik Bakanlığı kurulmalıdır.”
Maden İş Kanunu çıkarılmasının önemine vurgu yapan TMMOB, “Maden İş Kanunu çıkarılmalıdır. MİGEM’in taşra teşkilatı kurularak yeterli ve yetkin kadrolara sahip olması sağlanmalıdır. ETKB veya MİGEM bünyesinde güçlü ve etkin bir denetim birimi kurulmalıdır.

FACEBOOK YORUMLARI