Kuzey Kore’nin bir hidrojen bombası denediğine dair haberler uluslararası haber organlarında önemli yer tutmuştur.

Ancak bu haberlerin bir bölümünde, yerin sekiz yüz metre altında gerçekleştirildiği iddia edilen bu deneyin gerçekten bir bomba mı, yoksa olağan bir deprem mi olduğu konusunda kuşkuların bulunduğu ifade edilmekte ve bunun doğrulanması için yaklaşık bir aylık süreye ihtiyaç duyulduğu da belirtilmektedir.
Malum Kore Yarımadası İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya tarafından işgal edilmiş, savaş sonrasında ise Sovyetler Birliği ile ABD arasında paylaşılmıştı. Ancak 1950-1953 yılları arasında Çin ve Sovyetler Birliği’nce desteklenen Kuzey ile ABD liderliğinde, ülkemizin de dâhil olduğu BM güçlerinin desteklediği Güney kesimleri arasında kanlı bir savaşa sahne olmuştur. Soğuk Savaş döneminin ilk kapışmasını teşkil eden bu savaşta yaklaşık üç milyon kişi ölmüş; yarımadanın Kuzeyi ile Güneyi 38. Enlemde ikiye bölünmüştür.
Kore savaşı 1953 yılında fiilen sona ermesine ve 1953 ile 2009 yıllarında taraflar arasında ateşkesin imzalanmasına rağmen resmi olarak sona ermemiştir. Dahası, Kuzey Kore, bahis konusu ateşkese son verildiğini 2013 yılında açıklamıştır.
Neredeyse kendisi dışındaki tüm ülkeleri potansiyel bir düşman olarak kabul eden ve kendisini dünyadan tecrit etmiş bulunan Kuzey Kore’nin özellikle iki binli yılların başından itibaren nükleer silahlar geliştirmek için faaliyetlerde bulunduğu, bu amaçla ülkenin Yongbyon şehrinde bir plütonyum zenginleştirme tesisi açtığı gözlenmiştir.
Uluslararası toplumun baskısı ve insani yardım vaatleri karşılığında Kuzey Kore nükleer planlarından vazgeçtiğini 2007 yılında açıklamış ise de, geçtiğimiz birkaç yıl içinde bu faaliyetlerini artırmıştır. Bunun nedeni olarak da Güney Kore ile ABD tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen askeri tatbikatların, kendisine bir tehdit etmekte oluşunu göstermiştir.
Hiç şüphe yok ki Kuzey Kore, aksine ikna edilmediği sürece hidrojen bombası geliştirmeye devam edecektir. Zaten paranoyak bir tecrit içindeki ülkenin lideri Kim Jong Un, tarihsel dostluğu bulunan Çin’in dahi sözlerini dinlemediği, halkının açlık ve soğuktan kırılmasına aldırış etmediği ortadadır. Kuzey Kore’nin bu faaliyetlerinin altında adıgeçenin otoritesini pekiştirmek ve halkının dikkatini bir başka yere çekmek çabasının yattığı bellidir.
Mesele bombanın geliştirilmesinden ziyade, Kuzey Kore’nin artık bu bombayı iletebilecek bir füze teknolojisine ne zaman sahip olacağıdır. Bilindiği üzere, daha önceki balistik füze denemeleri başarısızlıkla sonuçlanmış, hatta bir tanesi naklen yayında havada parçalanmıştı.
Neredeyse tek dostu Çin’in de aralarında bulunduğu tüm ülkelerce ve BM Güvenlik Konseyi’nce bu son denemesi kınanan Kuzey Kore’nin bu faaliyetlerinin artık daha yakından izlenileceği, bununla birlikte bu ülkeye zaten daha önce konmuş bulunan yaptırımların daha da artırılacağından kuşku duyulmamaktadır.