Kadir Has Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Banu Baybars Hawks özgün bir ders programına sahip olduklarını belirterek, kurumsal ve siyasal iletişimde uzmanlaşmayı esas aldıklarını ifade etti.

Halkla ilişkiler eğitimi konusunda kurumsal ve siyasal iletişimin önemine değinen Prof. Dr. Hawks, halkla ilişkiler bağlamında dünyada da bu iki alanın iyi iş yapabileceğini söyledi. Kurumsal iletişim özelinde stratejik iletişim yönetimi ve alanın temel derslerini verdiklerini belirten Hawks,

“Siyasal iletişim konusunda ise halkla ilişkiler ve lobicilik, siyasal kampanyalar gibi aslında ülkemiz için de çok önemli alanlarda dersler veriyoruz. Okulumuzda yer alan atölyelerde de tüm bu bilgileri geliştirmek adına çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimiz derslerinden kalan zamanda bu atölyelerde yarışmalara hazırlanıyorlar, uluslararası projeler hazırlıyorlar veya dersleri için gerekli çalışmaları yapıyorlar”

dedi.

Üniversitenin PR atölyesinden sorumlu olan öğretim görevlisi Sarphan Uzunoğlu ise burada yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kurumsal iletişim, siyasal iletişim ve sivil toplum iletişimi alanında birçok proje hayata geçirdiklerini dile getiren Uzunoğlu, “Hem sivil toplum kuruluşlarından hem de özel sektörden partnerlerimiz var, onlarla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanı sıra simülasyonlar yapıyoruz. Var olmayan müşteriler üzerinden çözülmesi gereken krizler yaratıyoruz ve öğrencilerden bunlara alternatif çözümler sunmalarını istiyoruz. Olayın biraz daha eğlenceli tarafına bakmaya çalışıyoruz. Çünkü halkla ilişkiler stresli, riskli bir meslek gibi görülebiliyor. Oysa bu meslek çok büyük bir güç oyununun ortada olduğu, ciddi karların döndüğü bir meslek. Biz de bu pratiklerle öğrencileri ileride çalışacakları kurumlara veya ajanslara hazır hale getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“HALKLA İLİŞKİLER BİR MARKANIN YÜZÜDÜR”

Halkla ilişkiler öğrencilerinin en önemli özelliklerinden birinin bir markayı veya bir kurumu iyi temsil etmek olduğunu dile getiren Uzunoğlu, “Çünkü halkla ilişkiler bir markanın ya da kurumun yüzüdür. Elbette kurumların temsilcileri vardır ancak onlar olmadıklarında halkla ilişkilerciler temsil gücü kazanmak zorundadır. Bizim öğrencilerimizin en büyük özelliği bir sunum yaptıklarında karşılarındaki herkesi ikna edebilme potansiyeline sahip olmaları. Atölyede yaptığımız çalışmaların bir kısmı da hem bireysel hem de kitlesel ikna yöntemleri üzerine. Çünkü bu çağın en önemli silahı ikna” diyerek sözlerini noktaladı.