Barzani buyurmuş: “bağımsız Kürdistan’a hiç bu kadar yakın olmamıştık”

El hak doğru…

Kırmızı çizgilerimizi silen, işbirlikçilerinizin devri iktidarında semirmişseniz,

Petro-Dolar bağımlısı, uluslararası çetelerin himayesini girmişseniz,

İhanete bu kadar teşneyseniz,

Ortadoğu coğrafyasının tarumar edilmesi için, her türlü değeri çiğnemişseniz,

Emperyalizmin, geçici karakolu olmayı kabul etmişseniz,

Yakınsınız…

Yakınsınız yakın olmasınada, lakin, babanız Mustafa Barzani’nin sözde genel kurmay başkanı olduğu, Mahabad Kürt Cumhuriyetinin, ortaya çıkış şartlarının ve yok oluşunun bugünle ne kadar benzerlikler taşıdığını hatırlamıyor gibisiniz!

Anlaşılıyor ki, hatırlamanıza yardımcı olmalıyım…
Mahabad Kürt Cumhuriyeti: 22 Ocak 1946’da kuruldu- 17 Aralık 1946’da yıkıldı.

Nasıl bir ortamda kuruldu?

İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarındaki kamplaşmalar dönemine denk geliyor. Sovyetler’de Bolşevik Devrimi olmuş, Varşova Paktı kurulmuş, öbür tarafta NATO kurulmuştu,

Hitler’in başını çektiği faşist bir cephe var. Hitler Rusya’ya yönelmiş, Rusya da buna karşı bir direniş gösteriyordu,

Amerika, İngiltere, Fransa anti – Bolşevik bir siyaset izlemesine rağmen, aynı zamanda Hitler’in önünü kesmek için Rusya ile bir koalisyonları vardı,

Rusya’nın ve Avrupa devletlerinin İran’a ilgisinin nedeni, Avrupa devletlerinin Sovyetler Birliği’yle faşizme karşı oluşturduğu cephede lojistik destek için geçiş güzergahında bulunması idi,

İkinci neden ise enerji kaynaklarının kontrolüydü. Yani İran petrollerinde elde edilecek imtiyazlara dayanmaktaydı. Savaş sona doğru giderken, Rusya kuzeyden İran’a yöneldi,

Amerika İngiltere de güneyden İran’a girdi. Mahabad Kürdistan Cumhuriyeti, bu koşullarda doğdu,

Emperyalistler bölgedeki hesaplarını tamamladı, piyon olarak kurdurdukları gecekonduyu, 11 ay sonra da yıktılar,

Demem o ki,

Dünyanın efendileri kurdurur, sonrada yıktırır…