Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kültürel istihdamın payı yüzde 2,2 oldu.

Kültürel istihdam göstergeleri kültürel faaliyetler ve mesleklerle uğraşan nüfusu ölçmek, toplam işgücüne katkısını belirlemek, kültürel faaliyetler ve mesleklerle uğraşan nüfusun çalışma, ekonomik ve sosyal koşulları hakkında bilgi vermek amacıyla ilk kez üretildi. Buna göre, Türkiye’de 2015 yılında 575 bin kişi kültürel istihdam kapsamında yer aldı. Kültürel istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 2,2 oldu. Kültürel istihdamda yer alan 499 bin kişi kültürel bir mesleğe sahipken, 179 bin kişi ise kültürel bir sektörde çalıştı.

-KÜLTÜREL İSTİHDAMIN YÜZDE 52,2’SİNİ ERKEKLER OLUŞTURDU-

Kültürel istihdamda olanların yüzde 52,2’sini erkekler, yüzde 47,8’ini kadınlar oluşturdu.

-KÜLTÜREL İSTİHDAMDA OLANLARIN YÜZDE 59,7’Sİ 30-54 YAŞ GRUBUNDA YER ALDI-

Yaş gruplarına göre bakıldığında, kültürel istihdamda olanların yüzde 59,7’si 30-54 yaş grubunda, yüzde 33’ü 15-29 yaş grubunda, yüzde 7,3’ü ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

-KÜLTÜREL İSTİHDAMDA OLANLARIN YÜZDE 47’Sİ LİSE ALTI EĞİTİME SAHİPTİ-

Tamamlanan eğitim düzeyine göre incelendiğinde, kültürel istihdamda olanların yüzde 47’si lise altı eğitimli, yüzde 32,3’ü yükseköğretim mezunu ve yüzde 20,7’si lise ve dengi meslek okulu mezunu kişilerden oluştu.

-KÜLTÜREL İSTİHDAMDA OLANLARIN YÜZDE 76,2’Sİ TAM ZAMANLI ÇALIŞTI-

Kültürel istihdamda olanların yüzde 76,2’si tam zamanlı çalışırken, yüzde 23,8’i yarı zamanlı çalıştı.

-KÜLTÜREL İSTİHDAMIN YÜZDE 64,2’Sİ ÜCRETLİ, MAAŞLI VEYA YEVMİYELİ OLARAK ÇALIŞTI-

Kültürel istihdamda olanların isteki durumlarına bakıldığında, yüzde 64,2’si ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken, yüzde 35,8’i işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak çalıştı.
Kültürel istihdamda yer alan kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresi 40,9 saat oldu.