Ana Sayfa Kültür-Sanat

Kültür-Sanat

Kültür-Sanat sosyal olarak kuşaktan kuşağa aktarılan maddi ve maddi olmayan ürünler bütünü, sembolik ve öğrenilmiş ürünler ya da özellikler toplamıdır. Sonsöz Kültür-Sanat bölümüne önem vermektedir.

Kültür-Sanat bir milletin maddi-manevi değerleri: Bir milletin bütün faaliyetlerinin, inançlarının, örf ve adetlerinin, anlayış ve davranışlarının toplamıdır. İnsanlık tarihinin her döneminde var olan Kültür-Sanat önemli bir olgudur. Geçirilen evrimler, yaşama bakış, alt yapı, her dönemde bakışı da değiştirmiştir.
Kültür nedir?
İnsan toplumuna özgü bilgi, inanç ve davranışlar büyünü ile bu bütünün parçası olan maddi nesneler. Kültür, kavramının pek çok tanımı yapılmıştır. Edebiyatı, bilimi, folkloru, gelenekleri içerecek ve bunların karşılıklı ilişki ve bağıntı içinde oluşturdukları bütünü kastetmek üzere yapılan tanımlar, özel bir etkileşme olarak ele alınabilir.
TOPLUMDAKİ DURUM
Toplumsal yaşamın dil, düşünce, gelenek, işaret sistemleri, kurumlar, yasalar, aletler, teknikler, yapıtlar gibi her türlü maddi ve tinsel ürününü kapsamına alır. Milyonlarca insanın hayatı, çalıştığı veya eğitim aldığı saatlerin dışında, kendisini bir sonraki çalışma gününe veya bir sonraki ders gününe bir biçimde hazırlamak için giriştiği bütün o ilişkilerden, olaylardan ve nesnelerden kurulmuştur.
Vazgeçilemez unsurlardır ?
Duygu, düşünce, coşku, hayal gibi çizgi, renk, biçim, ses, söz, ritm gibi unsurlarla güzel, özgün ve etkileyici biçimde ifade edilmesidir. Bir iş, meslek ya da harekette, güzel ve etkileyici niteliklerin bulunması, onu yaklaştıran unsurlar arasındadır.