Uğur Tanyeli’nin “Anarşist bir mimarlık kuramı için altlık” alt başlıklı YIKARAK YAPMAK kitabını okurken İstanbul’da benim kıyam gördüğüm; Yeni milenyumda başlayan 2001 sonrası AK parti dönemi yıkarak yapımları film şeridi gibi geçti gözümün önünden.

Tanyeli ne demek istediğini şöyle ifade ediyor; “Yıkarak yapmaktan söz ediyorum, çünkü genelde ‘ilerici’, ‘öncü’, ‘avangart’ gibi sıfatlarla anılan pek çok kişi ve yönelim, eskileri gözden çıkaramayan, hatta onları çağdaş olanı gerekçelendirmek için hikmet deposu gibi kullanan argümanlar dile getirdiler.

Sonuçta bunların tümü bir tür zombi üretimi. Bu kitap işte o zombileri, o yaşayan ölüleri teşhis etmeye ve tartışmaya yönelik bir çaba. Mükemmel bir araştırma ve yoğunlaşma içeren kitap gerçekten okunası. Sizi mimarlık mesleğinin entelektüel ve akademik detaylarına boğmadan günlük yaşam dilimizde sadede geleyim; Geçen süreye yenik düşerek estetik ve fonksiyonel metal yorgunluğuna düşen yapıların yıkılarak yenilerinin yapılması mı yoksa tıpkısının korunarak saklanması mı doğrudur? Yıkarak yenisini yapacak irade mesela AKM’yi yıkarak yerine Frank Gehry ikon yapılarından birini konduracak olsa amenna.

İstanbul İstanbul olalı böyle mezalim görmedi!!
Benden yaptıkları yapacaklarının teminatı olan AK Parti dönemi saymakla bitmez kentsel dönüşüm katliamlarını okudunuz. Önce İmar Planı onayların da meslek odalarını devre dışı bırakarak Bayraktar’ın “Çevre ve Şehircilik Bakanlığını” yetkilendirerek olmayacak yoğunluk ve yükseklikte yapıların önünü açıp tarihi bina katliamını başlattılar. Şimdi ki bakan büyükşehirler rant yolsuzluklarına ket vuracağım deyince son aldıkları kararla köpeksiz köyde değneksiz at koşturmanın başka bir yolunu buldular. Bundan böyle BEYOĞLU KORUMASIZ!! İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi oy çokluğuyla aldığı kararla, Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı notlarında yer alan bir maddeyi değiştirip Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nu devre dışı bıraktı. İstanbul‘da, Tarihi Yarımada Fatih’ten sonra, Beyoğlu’nda da bundan böyle tescilsiz yapılarla ilgili tüm projeler ilce belediyesi tarafından onaylanacak. Yeni düzenlemeyle, tescilli kültür varlığının bulunduğu parseller dışında kalan alanlara Koruma Kurulu bakmayacak. Yeni düzenlemeyle, Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi, Cihangir, Galata, Karaköy, Kabataş, Dolmabahçe gibi tescilli yapıların bulunduğu bölgelerdeki tescilli yapılara komşu binalara ilişkin uygulanan Koruma Kurulu kararı iptal edildi. Bu alanlarda proje onayı, her türlü inşa ve fiziki müdahaleler artık ilce belediyesi tarafından yürütülecek. Vah benim güzel İstanbul’um.