Suriye’de Esat rejimine bağlı güçlerin son zamanlarda Rus hava kuvvetlerinin yoğun bombardımanı sayesinde ülkenin kuzeyinde kaydettiği hızlı ilerleyiş, buna karşı ülkemizin ve Avrupa’nın bu hava harekâtlarının on binlerce sivili öldürdüğüne dair açıklamaları hepimizi zaten tedirgin ediyor.
Rusya, Karadeniz bölgesi dâhil olmak üzere ülkenin güneyindeki askeri unsurları aniden tatbikata aldı.
50 savaş gemisi, 200’den fazla uçak ve helikopter, 900 ağır silah ile 8 bin 500 kişilik askeri personeli kapsayan tatbikatın, bahis konusu bölgedeki unsurların savaşa hazırlık durumunun gözlenmesi amacıyla yapıldığı, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoly Antonov tarafından açıklandı.

Başlıksız-1Antonov, bu ani tatbikatın askeri konularda Avrupa ülkeleri arasında karşılıklı güvenin tesisine yönelik 2011 tarihli Viyana Belgesi kapsamına girmediğini, dolayısıyla diğer Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT) daha önceden duyuru yapılmadığını, yine de AGİT üyesi ülkelerin Moskova’daki askeri ataşeliklerine dün bilgi verildiğini söyledi.
Klasik askeri savaş hazırlıkları yanında, terörizme karşı koyma ile doğal ve insan yapımı felaketlerin sonuçlarının kısa sürede giderilmesi açısından Rus ordusunun nasıl tepki vereceğinin anlaşılmasının, tatbikatın amaçları arasında olduğu da Rus Haber Ajansı TASS tarafından bildirildi.
Rusya’nın bu kararında, Suriye’deki askeri faaliyetlerine devam edeceğine yönelik olarak başta ülkemiz olmak üzere NATO’ya karşı bir kararlılık mesajı iletilmek istendiği aşikârdır. Bununla birlikte, Rusya’nın iki amacı daha bulunmaktadır:
Birincisi; Rusya’nın siyasi ve askeri desteği sonucu Ukrayna’dan ayrılan Lugansk Halk Cumhuriyet’ine, Ukrayna tarafından son bir hafta içinde altı kez füze saldırısında bulunduğunu ileri sürmekte olan Moskova yönetimi; ağırlıklı olarak Rus asıllı nüfusu barındıran bu bölgeye yapılan saldırıları kesmesi için Ukrayna’ya gözdağı vermeyi amaçlamaktadır.
İkincisi; Rusya, Çeçen militanların Kuzey Irak’ta IŞİD saflarına katılmalarından ve edindikleri terörist eğitimin ve savaş tecrübesinin ardından yine Çeçenistan’a dönerek bir kez daha Rusya’ya karşı bir isyan başlatmalarından endişe etmektedir. Rusya’nın, bu durumun tekrarlanamayacağını Çeçen Yönetimine kuvvetle vurgulamaya çalıştığı da bellidir.
Dolayısıyla, ülkemiz veya NATO ile Rusya arasında bir silahlı çatışma çıkabileceğine yönelik endişelere mahal olmadığı kanaatindeyim.