Bahçeşehir Üniversitesi, CSG City Security Group ve K9 işbirliği ile düzenlenen Eğitmenliği Sertifika Sınavı KIF- Irkları ve Kinoloji Federasyonu çatısı altında bulunan KÖPED ( Eğitmenleri Derneği) tarafından gerçekleşerek Türkiye’nin ilk Üniversiteden Sertifikalı Eğitmenleri mezun oldular

img_8877Büyük bir gelişim ve değişim sürecini yaşayan dünyamızda güvenlik endişesi git gide artmakta, dünyanın her yerinde, terörizmin ve terör yapılarının insanların ve ülkelerin güvenliği için yaşamsal bir tehdit ve tehlike oluşturduğu görülmektedir.

Türkiye ise terörden ve terörizmden en çok etkilenen ve zarar gören ülkelerden biri olarak bölünmez bütünlüğünü ve kamu güvenliğini korumaya çalışmaktadır. Ülkemizin iç ve dış güvenliğini tehdit eden, bölücü terör örgütü ve bağlı terör yapılarının ülkemizi bölmeye ve parçalamaya yönelik senaryolarının uzantısı olan silahlı ve bombalı terör eylemleri ise, her geçen gün farklı strateji ve saldırı yöntemleriyle sürmektedir.

Ayrıca metropol kentlerin varoşlarında yaşayan, sosyo-ekonomik, demografik ve sosyo-psikolojik çeşitlilik taşıyan kitlelerin varlığı birçok suç yapılanmasına kaynak oluşturmakta, eğitim düzeyi düşük, işsizlik ve ekonomik güçlükler içinde yaşayan ve göç dalgaları sonucunda bu bölgelerde konuşlanmış bulunan grupların içinden ortaya çıkan, terör, uyuşturucu ve suç örgütlerinin varlığı güvensiz bölgeler yaratmaktadır. Bu bölgeler, suç örgütleri için bir vaha oluştururken, yaşayanlar için can ve mal güvenliği korkusu, ülke için ise büyük bir güvenlik zafiyeti oluşturmaktadır.
Her birey, toplum ya da ülke kaygı ve korkunun olmadığı, evrensel hak ve özgürlüklerin, adalet ve hukuk düzeninin egemen olduğu mutluluk ve esenlik içinde güvenli bir yaşam sürmek ister. Bunu sağlamanın yolu ve yöntemi ise güvenliği yeni yöntem ve stratejilerle, özgürlük-güvenlik ve adalet dengesini etkilemeden sağlamaktan geçer.

img_8937Bu konuda dünyada öne çıkan güvenlik yöntem ve stratejilerinin yanında köpeklerin de bir güvenlik aracı olarak kullanıldığı görülmektedir.
K9’lar, eşsiz yetenekleri ile hızla gelişen teknolojiye rağmen oldukça etkin önleyici, caydırıcı ve operasyonel güvenlik gücü olarak güvenlik hizmetlerinin en sempatik unsurlarıdır.
T.C.İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 28/09/2015 tarihinde yayınladığı “Özel Güvenlik Hizmetlerinde Görev Hayvanlarının Kullanımı”  konulu genelge ülkemizde özel güvenlik hizmetlerinde K9 kullanımı mevzuat kapsamına alınmıştır.
CSG City Security Group olarak Bahçeşehir Üniversitesi sertifika programlarına da eklenmiş olan “Köpek Eğitmenliği ve Koruma Köpeği İdareciliği Sertifika Programı” ile Türkiye’de yetişmiş eleman açığını kapatmak ve güvenlik sektörünü güçlendirmeyi hedeflemekteyiz.

125 saatlik “Köpek Eğitmenliği” ve  60 saatlik “Koruma Köpeği İdareciliği” programlarında kursiyerlerimiz;
“İş Güvenliği ve Hijyen, Köpeğin Evcilleşme Süreci, Köpek Etolojisi, Köpek ırkları, köpeğin bakımı, beslenmesi, sağlığı, eğitimi, pazarlama, Genel Hukuk Kapsamında K9, Genel Güvenlik Uygulamaları Kapsamında K9, Güvenlik Teknolojileri Kapsamında K9, Dünyadaki Koruma Köpeği Eğitim Sistemleri” gibi 30 ana başlıkta eğitimler alarak sınava tabi tutulmuş ve 4’ü Köpek Eğitmenliği, 2’si Koruma Köpeği İdareciliği olmak üzere 6 kursiyerimiz programı başarıyla tamamlamışlardır.

Güvenli bir yaşam için toplumun bilinçlendirilmesi ve farklı güvenlik unsurlarının devreye girmesi gerekiyor.
CSG olarak güvenlik endüstrisinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücü ve uzman güvenlik ihtiyacını karşılamaya yönelik bu programlar ile gelişen ve büyüyen güvenlik ekonomisinde, yeni fırsatlar ve iş olanakları sağlamak temel amacımızdır.