Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, konut kredileri kullanımının istikrarlı bir şekilde arttığını ve büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu açıkladı.

TBB Risk Merkezi’nin banka ve finansal kuruluşlardan topladığı kredi bilgileri ile ilgili yaptığı çalışmada, konut kredisi miktarı ve kullanan kişi sayısının istikrarlı bir şekilde arttığını belirledi.

TBB Risk Merkezi’nin çalışmasının sonuçlarını değerlendiren TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, konut kredilerinin diğer bireysel kredi türlerine göre daha hızlı arttığına dikkat çekti. Aydın, 2016 döneminde bu kredilerin milli gelire oranının 2 puan artarak yüzde 7 düzeyine çıktığına işaret etti ve ekledi:

“Talebin devam etmesini bekliyoruz”

“2016 sonu itibarıyla kredi kullanan kişi sayısı 2 milyonu aştı. En çok tercih edilen kredi dilimlerinin 100 bin ilâ 150 bin TL arasında, en çok tercih edilen vadenin ise 8 yıl olduğunu görüyoruz. Krediyi en fazla kullanan yaş aralığı ise 31-41 arası. AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında konut kredilerinin büyüme potansiyelinin yüksek olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle talebin devam etmesini bekliyoruz. Ancak konut sektöründe finansman imkânlarının daha da iyileştirilmesi için kredilerin menkul kıymetleştirme yoluyla sermaye piyasalarına gelmesi  gerekiyor.”

Sigorta yapılmasının önemi

Kaynakların kısa vadeli, ancak konut kredilerinin ortalama yedi yıl vadeli olduğunu belirten Aydın, piyasalarda istikrarın sürdürülmesinin çok önemli olduğunu söyledi. TBB Başkanı, kredilerin sağlığı ve müşterilerin öngörülmeyen risklerden korunması açısından krediye ömrü süresince sigorta yapılmasının önemine dikkat çekti.

TBB çalışmasına göre, konut kredileri 2011-2016 döneminde yıllık ortalama yüzde 21 artarak 168 milyar lira oldu. Son üç yıla göre yıllık bazda artışlar yüzde 14 düzeyinde gerçekleşirken, yıllık bazda ortalama reel büyüme ise yüzde 12 düzeyinde oldu.

Konut kredilerinin bireysel krediler içindeki payı arttı

Konut kredilerinin, toplam kredilere oranı yüzde 9 oldu. Öte yandan, bireysel krediler içindeki payı 7 puan artarak yüzde 39’a yükseldi. Gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseldi. Bu oranın AB ülkeleri ortalaması 2014 yılında yüzde 43 düzeyinde.

Konut kredisi kullanan kişi sayısı 2 milyonu geçti

Kredi alan kişi sayısı, stok olarak, 2011-2016 döneminde yüzde 69 artarak 1.3 milyon kişiden 2.2 milyon kişiye ulaştı. Aynı dönemde ortalama kredi miktarı 57 bin liraya 75 bin liraya yükseldi.

Konut kredilerinde ortalama vade 90 ay

Kişi başına kullanılan konut kredisi miktarı ortalama 81 bin liradan 126 bin liraya yükselirken kullandırılan kredilerin ortalama vadesi de 90 ay oldu. 2016 yılında, konut kredisi kullanan kişi sayısı 2015 yılına göre yüzde 1 artarak, 491 bin kişiye ulaştı.

Ortalama kullanım 75 ile 150 bin lira

Konut kredilerinin miktar aralıklarına göre yoğunlaşması 75-100 bin lira ile 100-150 bin lira aralıklarında oldu. 2016 yılında 150 bin lira üzeri kredi kullanan kişi sayısı arttı. Bu aralıkta, 2015 yılında 71 bin kişi 2016 yılında ise 93 bin kişi kredi kullandı.

2015 yılında konut kredisi kullanımında 50-75 bin lira, 75-100 bin lira ve 100-150 bin lira aralıklarında konut kredisi kullanan kişilerin yoğunlukları eşit düzeyde. 2016 yılında ise 100-150 bin lira ve 150 bin lira üzeri konut kredisi kullanımında yoğunlaşma arttı.

Yüzde 39’u 31-41 yaş aralığında kullanıldı

2016 yılında kredi kullananlardan 26-30 yaş aralığında olanların sayısı 69 bin kişi, 31-35 yaş aralığında olanların sayısı 87 bin kişi, 36-41 yaş aralığında olanların sayısı 94 bin kişi olarak belirlendi.