Yaptıkları bir haber nedeniyle casusluk iddiasıyla yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül’ün davasını Batılı ülkelerin İstanbul’daki konsoloslarının bizzat mahkeme salonuna giderek izlemesi ilk bakışta iki meslektaşımıza uluslararası destek gibi görünse de pek şık olmadı, müstemleke valilerinin tavırlarını hatırlattı, içişlerimize karışılması algısı yarattı.

++
Konsolosların mahkeme salonuna gidişleri şu soruları akla getirdi:
-Amacınız sadece hukuksa Ergenekon ve Balyoz davalarında yüzlerce komutan ve aydın yargılanırken neredeydiniz?
-Türkiye’de yaptıkları haberler nedeniyle gazeteciler ilk kez yargılanmıyor. Örneğin Nedim Şener ve Ahmet Şık tutuklu yargılanmışlardı. O zaman duruşma salonlarını neden doldurmadınız?
-Can Dündar ve Erdem Gül davasının bir boyutu düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili. Ama ortada bir de casusluk iddiası var. Böyle kritik bir dava karşısında son derece dikkatsiz ve özensiz girişiminizi incelik gerektiren diplomasi mesleğiyle nasıl bağdaştırıyorsunuz?
-Çoğunuz Türkçeyi ya hiç bilmiyor ya da çok az biliyorsunuz. Buna rağmen davayı izlemenizi bilgi almak diye sunmanız hiç de inandırıcı değil. Kimi kandırıyorsunuz?
++
Can Dündar da, Erdem Gül de değerli gazetecilerdir.
Yaptıkları haberin yürürlükteki kanunlara aykırı yönleri olabilir ama onların gazetecilik dışında bir şey düşündüklerine kesinlikle inanmıyorum.
Hele de iki gazetecinin tutuklu yargılanmaları son derece yanlıştı.
++
Dilerim, konsolosların uluslararası hukuka da, diplomasiye de, nezakete de hiç uymayan destek şovları mahkemeyi olumsuz etkilememiş olsun ve iki meslektaşımızın mağdur olmasına yol açmasın.
++
Tabii, konsolosların mahkemeyi etki altına alma girişimleri ne kadar yanlışsa mahkemenin iki gazetecinin lehinde ya da aleyhinde karar vermesini sağlamak amacıyla ileri-geri konuşmalar yapan bizim siyasilerimizin tavrı da o kadar yanlıştır.