IMF ve AB’ye olan 320 milyar Euro tutarındaki borcunu ödeyemeyeceği anlaşılan Yunanistan deyim yerindeyse iflas etti. Bankalar kapalı, yüzlerce şirket battı, işsizlik çığ gibi büyüyor, yoksulluk artıyor, aileler bakamadıkları çocuklarını bakımevlerine terk etmek zorunda kalıyor, çalışanların ve emeklilerin maaşları düşürülüyor. Krizin önümüzdeki günlerde daha da büyümesi bekleniyor.
Komşunun yaşadığı krizden çıkarmamız gereken şu dersler var:
1)Yunanistan ürettiğinden fazla tüketiyor, aradaki farkı yıllardır dış borçla karşılıyordu. Ancak borç veren kurum ve ülkeler, “Artık yeter, önce mevcut borçlarını öde!” deyince iş tıkanma noktasına geldi. (Biz bunu yapmamalıyız. Üretimi artırmalı, dış borçlanmayı makul düzeyde tutmalıyız.)
2)Giderek borçlanan Yunanistan vergi toplamakta son derece başarısızdı. Hatta yeni borç istediği Almanya, Yunanistan’a, “Size yeni borç vermeyelim, ama isterseniz 500 vergi uzmanı gönderelim. Ciddi bir vergi reformuna ihtiyacınız var” dedi. (Biz de özellikle kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak, toplanamayan milyarlarca liralık vergiyi toplamak zorundayız.)
3)Yunanistan’da memur, işçi ve emekli maaşları orta halli bir ekonominin kaldıramayacağı kadar yüksekti, neredeyse Almanya, İngiltere ve Fransa düzeyindeydi. Yüksek borçlanmanın bir diğer nedenini de bu oluşturuyordu. (Biz bu hataya düşmemeliyiz, ücret ve emekli maaşı politikasında makulü aramalıyız.)
4)Türkiye’yi kendisi için tehdit olarak gören Yunanistan savunma harcamalarına ağırlık veriyor, savaş uçakları, füzeler, tanklar ve toplar için bütçeden ciddi bir kaynak ayırıyor, nüfusuna göre büyük sayılabilecek bir orduyu silah altında tutuyordu. ( Biz de savunmamıza gereken önemi vermeliyiz ama gereksiz yere silahlanmaktan kaçınmalı, bir an önce tümüyle profesyonel ordu uygulamasına geçmeliyiz.)
5)Ocak ayında yapılan seçimde Yunanistan, solcu Syriza Partisi’ni iktidara taşımış, kendisini krizden ancak bu partinin kurtarabileceğine inanmıştı. Yaşanan gelişmeler seçmen tercihinin doğru olmadığını Syriza ve lideri Çipras’ın ülkeyi iflastan kurtaramadığını ortaya koydu. ( Biz de seçimlerde oy kullanırken daha dikkatli olmalı, partileri ve liderleri vaatlerine göre değil iş yapma becerileri olup olmadığına göre değerlendirmeyi öğrenmeliyiz.)