İktidar partisinin en başarısız olduğu alan, O’na iktidar yolunu açan “3 Y”dir. İktidar partisi, yoksulluğu, yolsuzluğu ve yasakları kaldırma yerine, bunları azdırıcı ve dayanılmaz biçime büründürmüştür. Bu 3 Y’ye ek olarak da, bizzat hükümet sözcüsünün dillendirdiği aşırı-lüks savurganlıktır. Bunun en sıradan kanıtı, seçim bildirgelerinin hemen tümünün, on üç yıl sonra da bu üç Y’yi kaldırmak olarak karşımıza çıkmasıdır. Eş-başbakanın durumu ise içler acısı. Davutoğlu, yüzüne yapıştırılmış izlenimi veren soğuk gülümsemesi ile, içindeki volkanın patlamasını önlemeye çalışmakta. Dünyanın sanırım hiçbir ülkesinde, Davutoğlu’nun düştüğü bir durum yoktur. Davutoğlu, iki arada, bir derede kalmışların şaşkınlığını yaşamakta. Erdoğan’ı başkanlığa taşıyacak bir çoğunluk için oy istese, bu, başbakan Davutoğlu’nun konumunu yitirmesi anlamına gelecektir. Gerçi içlerinizden bazı okurların, Davutoğlu’nun “resmi başbakan” görüntüsünü verdiğini, asıl başbakanın Erdoğan olduğunu dillendirmekte olduklarını işitiyorum. Bu da bir başka doğru.
On üç yıldır yürütme erkini elinde bulunduran iktidarın, kendisine göre en başarılı olduğu eğitim ve sağlık alanı tam bir kepazelik sergiler oldu. Bunun en başat kanıtı, hükümetin eğitim bakanını beş kez değiştirmesidir. Bu da yetersiz gelmiş olmalı ki, Bilal Erdoğan, dışardan eş-bakan olarak görev yapmaktadır. Her gelen bakan ve bu arada Bilal Erdoğan, bir önceki bakanın getirdiği sistemi, sil baştan yeniden düzenleme gereği duymuş ve bunun sonucu olarak da sistem tümü ile çökmüştür. Gerçi, her gelen bakan, ana hedef olan “kindar ve dindar” kuşak yetiştirmede mesafe almıştır. Ancak çocuklar ve velileri, tam bir şaşkınlık içindeler ve sisteme güvenlerini yitirmenin zulmünü yaşamaktalar. Bu alandaki seçim vaatlerini haftaya sürdüreceğim.