En büyük törpü olan zaman, her şey yok edip unutturabilir.Ama yazıya geçmiş her şey belge niteliği taşır. “SÖZ” ü sonsuzlaştırarak ve ölümsüzleştirerek geleceğe taşıyan,kitaptır.
Kitaplar, insanlığın ortak belleği olarak “DÜNYA KÜLTÜR MİRAS” arasında saygın,seçkin ve özel yerlerini almaktadırlar.

Geçmişten geleceğe uzanan düşünsel ürünleri saptayarak ,insanlığın belleğini topluma ulaştırmak kitaplarla olmaktadır. En kutsal koku “kitap kokusudur” çünki içinde dünya insanlığının kimliği , duygu, düşünce ve benliği bütün kültür boyutları ile yoğrulmuştur.

içinde yetiştiği çevrenin ürünü olan insan, kitaplarla bütünleştikçe dünya insanı olur.Baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji dünyasının acımasız çarkları arasında insan beynini ve benliğini koruyacak olan kitaptır. “İNSAN OKUR” ve bu haliyle diğer canlılardan farklı konuma gelir.
Savaşlar ve devrimler arasında, dünyanın her alanda en seçkin ve örnek devlet adamı olan Mustafa Kemal Atatürk,kitap okumada en önde gelmekte olup binlerce kitabı altını çizerek okumuş ve ATATÜRK hakkında çeşitli dillerde binlerce yerli ve yabancı kitap yazılmıştır. Dünyada ,okuyan,uygulayan, fikir ve düşüncelerini zirveye taşıyan tek devlet adamı Atatürk olmuştur.
Çağdaş uygarlığa, evrensel kültür değerlerinin oluşmasına , buluşmasına, kuşaklar arası yolların kesişmesine ve zenginleşmesine en temel katkıları sağlayan kitapları buluşturan ulusal ve uluslararası “KİTAP FUARLARI” insanlığa açılan aydınlık bir pencere oluşturmakta ve insanlarla buluşup kaynaşan kitaplar, evrensel dostluğa, barışa, sevgiye ve bilgiye en büyük katkıyı da sağlamlaktadır.

Kitap fuarları “KİTAP BAYRAMI” olarak değerlendirilir. Ülkemizde ve dünyada yapılan fuarlara katılan yayıncılar,yazarlar ve bu alanda hizmet veren diğer kurum ve kuruluşlar ülkemiz ve dünya kültürüne en büyük katkıyı sağlamaktadırlar.

Gazeteci Melih Aşık ,” İstanbul TÜYAP kitap fuarında,rengarenk binlerce kitap yıldızlar gibi yanıp sönüyor” ifadesini kullanmış.
İstanbul’da,Frankfurt’ta,Tokyo’da ve dünyanın diğer kentlerinde düzenlenen ünlü kitap fuarlarında dünyanın en seçkin ve saygın yazarları ve kitapları ile buluşanlar , mutlu insanlar olma şansını yakalayanlardır. Özü ve sözüyle kitaplar, insan tabiatını , insan ve dünya gerçeğini yansıtarak insanlığa değer katarlar.
Ünlü edebiyatçı T.S.Eliot’a göre, ” Edebiyatın ve şiirin görevi,içinde yaratıldığı kültürün değerlerini çağın ve şairin perspektifinden güzel bir biçimde sunmaktır.”
Çin Halk Cumhuriyeti’nin ,bu yıl TÜYAP İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nın onur konuğu olması ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin bu fuarda ,tarihte, günümüzde ve gelecekte önemi her geçen gün artan ” İPEK YOLU ” temasını seçerek fuara katılması dikkate değer olmuştur. Konu İPEK YOLU olunca , fuarda KRİPTO YAYINLARI köşesinde “Si-An’dan Tirana TARİHİ İPEK YOLU ” kitabım yer almış olmasından büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim.

Kentlerin bilgisini artıracak,belleğini kuvvetlendirecek ve imajını taçlandırarak derin izler bırakacak olan “KİTAP ve SANAT FUARLARI” dır.
Ülkemizin,dilimizin ve kültürümüzün zenginliğine çalışmakla erişileceğini , halk ozanı âşık Beyanî( İbrahim Güleç ) ” Oğul ” destanında şu dizelere aktarmış:
“Dört mevsim güzeldir yurt dilim dilim / Yedi dil bilsemde Türkçe öz dilim
Türk kültürü külliyetli bir ilim / Buna çalışmakla erilir oğul.”

Dijital bağımlılığın arttığı dünyada e- kitap özel yerini almakta ve ilerlemekte.Bu teknik gelişmelerin olduğu ve herkesi etkilediği bir ortamda kitabın yeri önemli bir tartışma konusu olmaktadır. Dünya Eğitim Zirvesi’nde öğretmensiz eğitim tartışılırken ,dijital gelişmeler ve e-kitap sistemleri öncelikle ele alınmakta.Ülkemiz bu konuları tartışmkta ve çağa uygun çözümler üretmekte geç kalamaktadır.

Düşüncenin önündeki engeller yazın sanatına en büyük engeli oluştururken , kitapların yasaklanması ve yazarlarının hapsedilmesi çağdaş Türkiye Cumhuriyeti kavramıyla bağdaşmamaktadır.
İnsanlığın kültür ve sanat birikimini geleceğe taşıyacak olan ve dünya kültür mirası sayılan tüm kitapların evrensel bir değerle ve özenle korunması, sergilenmesi, tanıtılması ve bilgi dünyasında baş tacı edilmesi büyük bir insanlık görevidir. Varlığını kanıtlamak için “DÜŞÜNEN İNSAN OKUR.”!