Nisan ayı sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2014 yılsonuna göre yüzde 3.5 oranında azalışla 128.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 2015 Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2014 yılsonuna göre yüzde 3.5 oranında azalışla 128.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2.5 oranında azalarak 93.5 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5.9 oranında azalarak 34.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2014 yılsonuna göre yüzde 14.1 oranında azalışla 41.4 milyar dolar, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3.3 oranında azalışla 12.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Banka mevduatı, 2014 yılsonuna göre yüzde 26.1 oranında artışla 26.6 milyar dolar ve yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2014 yıl sonuna göre yüzde 5.1 oranında azalarak 12.7 milyar dolar oldu.
Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2014 yılsonuna göre yüzde 6.9 oranında azalışla 25.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2014 yılsonuna göre yüzde 4.7 oranında azalarak 17.0 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3.2 oranında azalarak 110.9 milyar dolar oldu.
Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yılsonuna göre yüzde 2.1 düzeyinde azalarak 81.0 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 5.7 azalışla 43.0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2014 yılı sonunda 4.2 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da 2015 Nisan sonu itibarıyla 3.9 milyar dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 321 milyon dolar olarak gerçekleşti.
2015 Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 54.7’si dolar, yüzde 30.3’ü Euro, yüzde 12.3’ü TL ve yüzde 2.7’si diğer döviz cinslerinden oluştu.
2015 Nisan sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 163.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 31.4 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde Kamu Sektörü’nün yüzde 13.0, Merkez Bankası’nın yüzde 0.7, özel sektörün ise yüzde 86.3 oranında paya sahip olduğu gözlendi. (ANKA)