KIRKLARELİ’de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı müzeyi, 2015 yılı içinde 7 bin 185 kişi, özel müzeyi ise 755 kişi olmak üzere toplam 7 bin 940 kişi ziyaret ettiği açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdür Vekili Kenan Çelebi, Türkiye genelinde müze ziyaretçi sayısı en yüksek olan ilin 13,2 milyon ziyaretçiyle İstanbul olduğunu belirtti. Çelebi, İstanbul ilini 3,2 milyon ziyaretçiyle İzmir, 2,9 milyon ziyaretçiyle Antalya, 2,6 milyon ziyaretçiyle Konya ve Nevşehir, 1,9 milyon ziyaretçiyle Denizli ve 1,7 milyon ziyaretçiyle Ankara illerinin takip ettiğini belirtti. Kırklareli ili bu sıralamada 7 bin 940 ziyaretçiyle 62. sırada yer aldı.

Bölge Müdürü Çelebi, Kırklareli il sınırları içinde yer alan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzede yer alan eser sayısının 6 bin 647, bu eserlerin yüzde 43’ünün arkeolojik materyal, yüzde 13,2’sinin etnografik materyal, yüzde 43,3’ünün sikke ve yüzde 0,5’inin ise mühür ve mühür baskısından oluşmakta olduğunu kaydetti.