Ülkemizde bilimin gelişmesi ve ilerlemesi için Kimya bilimine ve eğitimine önem verilmesidir. Sayın Prof. Dr. Aziz SANCAR bu konuda ülkemizde en önemli örnek oldu ve tüm gözlerin bu alana çevrilmesine sebep oldu.

 

Liselerin zorunlu olması, 10.sınıflarda Kimya dersinin zorunlu olması ve diğer etkilerle Kimya Öğretmeni açığını da attırdı. Binlerce Kimya öğretmeni yüksek puanlarla yıllardır boş beklemektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın ücretli öğretmenlik sitemi ile ve farklı branş öğretmenlerini kullanarak bu işi götürmeye çalışması, ülkemizin ve milletimizin geleceğine zarar vermekte, eğitim kalitesini düşürmektedir.
Dershane sistemini bitirerek,okullardaki eğitim kalitesini iyileştirmek isteyen devlet yetkilileri,liselerdeki boş Kimya Öğretmeni kadrolarına gerektiği kadar atama yapmamaktadır.
ÖSYM en zor soruları Kimya Öğretmenlerine sormaktadır. Buna rağmen Kimya Öğretmenlerinin puanları yüksektir. Gerekli nitelikleri de fazlasıyla sağlamaktadırlar.
Binlerce Kimya Öğretmeni yıllardır emek verdiği halde, sınavlardan yüksek puan aldığı halde, boş olan kadrolara atama yapılmamaktadır.
Liselerde Kimya dersleri boş geçmekte veya “ücretli öğretmenlik” sistemi ile öğretmenler güvencesiz ve zor şartlar çalıştırılmaktadır. Bu olumsuz şartlar eğitimcilerin psikolojisini olumsuz etkilemektedir.
Çoğu okullarda da Kimya derslerine farklı branş öğretmenleri girmektedir. Kimya dersi farklı branşlardaki öğretmenlerle sürdürülemeyecek kadar hassas ve önemlidir.Kimya Öğretmeni alımları yıllardır çok az olmaktadır. Kimya Öğretmenlerine beş yılda verilen toplam kontenjandan daha fazlası, başka alanlara sadece bir yılda verilmektedir.
Ayrıca alan değişikliği ile başka alanlardan Kimya Öğretmenliğine geçiş yapılması, atama bekleyen Kimya Öğretmenlerini mağdur etmektedir. Bu durum eğitimi olumsuz etkilediği bir gerçektir bunu LYS-YGS sınavlarındaki kimya netlerinden de görmekteyiz.
2014 Şubat ayında 376 Sınıf Öğretmeni Kimya Öğretmenliği’ne alan değişikliği ile geçirilmiştir. (Alan değişikliğinden en fazla etkilenen ilk üç branştan biri de kimya).Başka alanlardan geçiş için verilen bu kadar bol kontenjan, atama bekleyen Kimya Öğretmenlerine hiçbir zaman verilmemiştir. Kimya Öğretmenleri gerekli niteliklere fazlasıyla sahip olduğu halde atamaları yapılmayarak açık alan değişikliği yapılarak giderilmeye çalışılmaktadır. En önemli konulardan biride okullardaki kimya saatinin yetersiz oluşudur kimya dersi yetersiz olduğundan müfredat yetişmemektedir bu da LYS-YGS sınavlarına yansımaktadır.