Başbakan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüş ayrılığı yaşamadıklarını anlatırken, aralarında milim fark olmadığını söyledi.

Bu sözlere “Aaa.. Ne güzel… Demek ki devletin zirvesinde tam bir uyum var. Her şey yolunda” diye sevinenler olabilir.
Ben onlardan değilim… Bu ifadeyi kaygı ile karşıladım.
++
Bir örnek vereyim:
Diyelim ki, Cumhurbaşkanı, “Türk ordusu Suriye’ye girsin” dedi. Normal bir devlet düzeninde Başbakan’ın bunu çeşitli yönleriyle değerlendirmesi, ordunun Suriye’ye girişinin yaratacağı sakıncaları açıklaması, konunun Meclis ve Milli Güvenlik Kurulu’nda tartışılmasının yerinde olacağını vurgulaması, Genelkurmay’ın görüşünün mutlaka alınmasını ifade etmesi gerekir.
Elbette bunun tam tersi de olabilir. Başbakan savaş isterken Cumhurbaşkanı itidal tavsiyesinde bulunabilir.
++
Demokratik parlamenter sistem kuvvetler ayrılığına dayanır.
Başbakan pekala Cumhurbaşkanı ile farklı düşüncede olabilir. Meclis’in kabul ettiği bir kanun Cumhurbaşkanı’nca veto edilebilir.
Eğer herkes aynı görüşü paylaşırsa Cumhurbaşkanlığının ve Başbakanlığın ayrı makamlar olmasına, hatta ülkede Meclis’in bulunmasına gerek kalmaz.
Ancak padişahlıkta görüş ayrılığı söz konusu olmaz, padişah ne derse o olur, veziriazama, hemen her defasında, “Emriniz başım üstüne efendimiz” demek düşer.
++
Başbakan Davutoğlu’na naçizane tavsiyem makam odasının mutena bir yerine şu özlü sözü yazdırmasıdır:
“Herkes aynı şeyi düşünüyorsa kimse bir şey düşünmüyor demektir.”