Suriyeli sığınmacılar konusunun ağırlıkla ele alınacağı Türkiye-AB Zirvesi bugün Brüksel’de gerçekleştirilmektedir.

Dünden beri AB liderlerinin kendi aralarında yaptıkları toplantıda, Türkiye’ye sunulacak bir metin üzerinde uzlaşmaya varmış bulundukları anlaşılmaktadır. Uluslararası medyaya sızdığı kadarıyla bu metinde yer alan hususlar aşağıdadır:
– Halen Yunanistan’da bulunan 132.000 Suriyeli sığınmacının tümü Türkiye’ye geri gönderilecektir. Şimdiye kadar iltica başvuruları alınmış olanların Yunanistan’da kalmalarına, başvuruları sonuçlanana kadar izin verilecektir.
– Suriyeli sığınmacıların AB ülkelerinden olacak iltica talepleri, Türkiye’de alınacak ve başvurusu kabul edilenler AB’ne gönderilecektir.
– AB’nin bu yıl 72.000 Suriyelinin ilticasını kabul etmesi öngörülmektedir.
– AB, Türkiye’ye bu sığınmacılar için daha önce taahhüt ettiği parayı iki katına çıkaracaktır. Ancak bu paranın harcanması Türkiye’nin hazırlayacağı projeler için ve AB’nin gözetiminde kullanılacaktır.
– AB ile Türkiye arasındaki üyelik müzakereleri için beş fasıl daha açılacaktır.
– Türkiye’nin gerekli yasal düzenlemeleri yerine getirmesi durumunda, Türk vatandaşlarına Shengen Vizesi’nden muafiyet tanınacaktır.
Bu metinle ilgili tabiatıyla bazı sıkıntılar mevcuttur. Birleşmiş Milletler Örgütünce (BM), sığınmacıların tümünün iltica başvurularının alınmadan topluca geri gönderilmelerinin insan haklarına aykırı bulunduğu belirtilmektedir. BM ayrıca, sığınmacıların geri gönderilecekleri ülkede çalışma, eğitim ve sağlık konularında sıkıntıya düşmemeleri gerektiği görüşündedir.
Diğer taraftan, Türkiye’nin AB ile yeni müzakerelere girişmesi ile Schengen Vizesi konularında, bazı AB ülkelerinin ciddi itirazlarının bulunduğu bir sır değildir. Kıbrıs Rum Hükümetince esasen bu konularda veto hakkının kullanılacağı açıkça ifade olunmuştur. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande bile önceki gün, Türkiye’nin beklentilerinin karşılanacağı konusunda fazla ümitli olmadığını belirtmiştir.
Böyle bir ortamda, bu zirve için Brüksel’de bulunan Davutoğlu’nun işinin hayli güç olduğu anlaşılmaktadır.
Bakalım daha önceki zirvede yapılmış olan ‘Kayseri pazarlığı’nın sonuçları alınabilecek midir?
Bugün Çanakkale Zaferi’nin 101nci yıldönümü. Şehitlerimizi minnetle anarken, bu başarıyı kazandıranların başında gelen Atatürk’ün adını bile anmayanlara söyleyecek lafım yok!