TÜİK’in, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre 2013 yılında esas işten elde edilen yıllık ortalama gelir 15 bin 226 TL iken, esas işinden ötürü Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olanların ortalama geliri 17 bin 935 TL, kayıtlı olmayanların ortalama geliri ise 8 bin 915 TL olarak gerçekleşti.
-EN BÜYÜK GELİR FARKI ÜCRETLİ MAAŞLI ÇALIŞANLARDA-
İşteki duruma göre kayıtlı ve kayıt dışı çalışanların 2013 yılı esas iş gelirleri incelendiğinde, en büyük gelir farkının ücretli maaşlı çalışanlarda olduğu görüldü. Araştırma sonuçlarına göre, kayıt dışı ücretli çalışanların yıllık ortalama geliri 7 bin 988 TL iken, kayıtlı çalışanların yıllık ortalama ücret geliri 16 bin 404 TL olarak gerçekleşti.
Kayıt dışı çalışan yevmiyelilerin yıllık ortalama geliri 5 bin 503 TL iken, kayıtlı yevmiyelilerin geliri 8 bin 843 TL oldu. İşverenlerde, kayıt dışı çalışanların ortalama yıllık geliri 30 bin 489 TL iken kayıtlı çalışanların geliri 41 bin 327 TL olarak gerçekleşti.
Kendi hesabına kayıt dışı çalışanlar yıllık ortalama 9 bin 477 TL gelir elde ederken kayıtlı çalışanlar 18 bin 182 TL gelir elde etti.
-İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KAYITLI VE KAYIT DIŞI GELİR FARKI DAHA YÜKSEK-
Araştırma sonuçlarına göre, 2013 yılında tüm sektörlerde kayıt dışı çalışanların yıllık ortalama geliri kayıtlı çalışanların yıllık ortalama gelirinin yaklaşık yarısını oluştururken, en yüksek gelir farkı inşaat sektöründe gözlendi.
İnşaat sektöründe kayıtlı çalışanların yıllık ortalama geliri 17 bin 696 TL iken, kayıt dışı çalışanların yıllık ortalama geliri 8 bin 386 TL olarak gerçekleşti.
Sanayi sektöründe ise kayıtlı ve kayıt dışı çalışanların yıllık ortalama geliri sırasıyla, 14 bin 643 TL ve 7 bin 959 TL oldu.