Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kayıp-kaçak bedelinin iptali talebiyle EPDK aleyhine açılan davalarda görevli mahkemenin Danıştay olduğunu belirtti.

 “Danıştay, söz konusu bedelin iptali talebiyle açılan davaların tamamında yürütmeyi durdurma istemlerini reddetmiş olup esasa ilişkin incelemesini sürdürmektedir”

-“GÖREVİLİ MAHKEME DANIŞTAY”-

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, kayıp-kaçak bedeline ilişkin soru önergesini yanıtlayan Enerji Bakanı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun kayıp-kaçak bedelinin Elektrik Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun verdiği yetki çerçevesinde belirlediğini kaydetti.

Enerji Bakanı, iptal talebiyle EPDK aleyhine açılan davalarda görevli mahkemenin Danıştay olduğunu belirterek, “Danıştay, söz konusu bedelin iptali talebiyle açılan davaların tamamında yürütmeyi durdurma istemlerini reddetmiş olup esasa ilişkin incelemesini sürdürmektedir” dedi.

-“KAYIP-KAÇAK BEDELİNE İLİŞKİN EPDK KURUL KARARI YÜRÜRLÜKTE”-

Düzenleyici bir işlem mahkeme tarafından iptal edilmedikçe veya yetkili merci tarafından geri alınmadıkça geçerli ve yürürlükte olduğunun altını çizen Enerji Bakanı, “Kayıp-kaçak bedeline ilişkin EPDK Kurul Kararı yürürlükte olup meri mevzuatın bir parçasıdır” dedi.