Başbakan Binali Yıldırım, 81 ilin valisine, “Eğer usulü, biçimi her şeyi dört dörtlük yapmaya çalışırsanız iş yapamazsınız. Bir tercih yapacaksınız. İş mi yapacağız yoksa mevzuatı mı kollayacağız? Mesele milletin menfaati ise hata yapın ama hainlik yapmayın” dedi.

Yürütme organının en başındaki kişinin valilere böyle bir talimat vermesini son derece yanlış buluyorum.
Başbakan’ın usul diye küçümsediği şey Anayasa’dır, kanunlardır, altına imza attığımız uluslararası anlaşmalardır. Yani kısaca bir hukuk devletinde olması gereken ve harfiyen uyulması zorunlu olan mevzuattır.
Başbakan, valilere, üstü kapalı bir şekilde “Mevzuatı ayaklar altına alsanız da olur arkadaşlar… Yeter ki iş yapın” diyor.
Anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir şey değildir bu.

++

Ben bir yurttaş olarak Başbakan’ın şunu söylemesini beklerdim:
“Mevzuata titizlikle uyun. Kimseye haksızlık yapmamaya çalışın. Gösterdiğiniz tüm özene karşın bir yanlışlık, hata yapılırsa da bunu en kısa zamanda düzeltin, mağdur olandan özür dileyin ve uygulamanız nedeniyle zarara uğramışsa bunu tazmin edin!”

++

Şimdi bir vali çıkıp şöyle dese Başbakan’a göre haklı olacak:
“Meslek lisesi açmamız gerekiyordu. Ancak uygun arsa bir yurttaşa aitti. Mevzuata uysak o arsayı alıp okul yapmamız mümkün değildi. Memleketin menfaatini korumak için arsaya el koyduk, okul yaptık.
Aynı şekilde memleketin menfaati için yurttaşlara ait başka arsalara da mevzuat filan dinlemeden fabrika ve hastane kondurduk, yol açtık.”

++

Valilere “Hainlik yapmayın!” talimatı verilmesi de hiç mi hiç olmadı.
Hainlik yapmak için valiler fırsat mı kolluyorlar ki böyle bir uyarıda bulunma ihtiyacı duydu Başbakan…
Ben vali olsam bu sözlerden çok kırılırdım, incinirdim.

++

İrticalen konuşma merakı devlet adamlarına zaman zaman ciddi gaflar yaptırıyor.
Naçizane tavsiyem yazılı metinden kopmamaya çalışmalarıdır.