Kuranıkerim’de adını ilk ayetin anlamından alan sure: Nün Suresi’ dir. Ankara İl Müftülüğü duvarında asılı bulunan hat sanatının eşsiz bir örneği olan resim müstesna bir tablo oluşturuyor.

Kuranıkerim’deki 68. Sure olan Nün Suresi, ilk ayeti kelimesi (başlangıç ayeti) Nün ‘’kaleme ve satıra and olsun ki’’ diye başlar. Sure adını ilk ayetteki ‘’Nün’’ harfinden sonra gelen ikinci ayetten alır. Resimde Nün harfinin içerisinde celi sülüs hat yazısı ile kaleme ve satıra andolsunki ayeti simetrik olarak kalem , Nün harfi ise hokka şeklinde kompozisyon edilmiş. Yazının en önemli özelliği Hüsnü Hattın zirve örneği olup, altın oranı barındırmasıdır.