Hanehalkı İşgücü Araştırması’nın 2014 yılı sonuçlarına göre, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun yüzde 50.6’sını oluşturan kadınlar, toplam işgücünün yüzde 30.3’ünü temsil etti

ANKARA-Türkiye İstatistik Kurumu’nun yürüttüğü Hanehalkı İşgücü Araştırması’nın 2014 yılı sonuçlarına göre, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun yüzde 50.6’sını oluşturan kadınlar, toplam işgücünün yüzde 30.3’ünü temsil etti.
Kadınların işgücüne katılma oranı son on yılda önemli bir artış kaydederek, 2014 yılında yüzde 30.3 olarak gerçekleşti.
Toplam istihdamın yüzde 29.6’sı, toplam işsizlerin yüzde 36.5’i kadınlardan oluşurken, işgücüne dahil olmayan nüfus içinde kadınların payı yüzde 71.3 oldu.
HİZMET VE TARIM KADINLAR İÇİN
EN ÇOK İSTİHDAM
YARATAN İKİ SEKTÖR
Kadın çalışanların yaklaşık yarısını oluşturan hizmet sektörü ile üçte birini oluşturan tarım sektörü kadınlar açısından istihdam yaratan en önemli iki sektör konumunda oldu. Kadınların yüzde 16.1’i ise sanayi sektöründe çalışıyor.
Çalışan kadınların yüzde 60.2’si ücretli ve yevmiyeli,  yüzde 29.5’i ücretsiz aile işçisi olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye’de ücretsiz aile işçilerinin yüzde 71.8’ini kadınlar oluşturuyor.
Eğitim kadın istihdamı açısından önemli bir faktör olup, kadınların eğitim düzeyi arttıkça istihdam oranının da arttığı gözlendi. Buna bağlı olarak, kadın ve erkek istihdam oranında gözlenen farklılık eğitim düzeyi arttıkça azalıyor.
KADINLARDA İŞSİZLİK
ORANININ EN YÜKSEK
OLDUĞU YAŞ GRUBU 20-24
Araştırma sonuçlarına göre, kadınlarda 20-24 yaş grubu yüzde 22.5 ile işsizlik oranının en yüksek olduğu yaş grubu oldu. İşsizlik oranı evli kadınlarda yüzde 8.3 iken, hiç evlenmemiş kadınlarda bu oran yüzde 19.6 oldu. Eğitim durumu itibarıyla, kadın işsizlerin yüzde 34.9’ünü lise altı eğitimliler, yüzde 32.6‘sını yükseköğretim mezunları oluşturuyor. (ANKA)