Kadınlar hayata kazandırıldı

0
292

Başarılı Kadınlar Atölyesi Hayata Destek Projesi kapsamında Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinden 18-53 yaş arasında şiddet görmüş 60 kadına eğitim verildi. Gümüş Kuyumculuk ve takı tasarımı eğitimini içeren AB projesinin yemekli Kermes ve Kapanış Toplantısı gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hibe programı çerçevesinde Kadın ve Gençlik Platformu Derneği’nce yürütülen “Başarılı Kadınlar Atölyesi- Hayata Destek” isimli Gümüş Kuyumculuk ve takı tasarımı eğitimini içeren AB projesinin yemekli Kermes ve Kapanış Toplantısı gerçekleştirildi.

Gümüş kuyumculuk ve takı tasarımı konusunda Prof. Dr. Semiha Aydın’ın başkanlığında, konularında tanınmış uzmanlardan oluşan kıymetli bir ekip tarafından eğitilen kadınlara istihdam edilecek nitelikler kazandırıldı.

Kadınların sosyal hayata kazandırılabilmesi, meslek edinmeleri amaçlanan projeden mezun olan öğrenciler sertifikalarını aldı. Gümüşten takı tasarımı yapabilecek seviyeye gelen öğrenciler yaptıkları tasarımlarıda kapanış toplantısında sergiledi. Sergilenen takılar açılan tezgahta satışa sunuldu.

Projeden mezun olan 18-52 yaşındaki kadınlar Yenimahalle ve Altındağ belediyelerinden gördükleri destekten oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Bir meslek edinmenin yanında kazandıkları özgüvenin öneminden de bahseden kadınlar, bu projeye katılabilmek için zaman zaman fedakarlıklarda bulunduklarını ancak katılmanın kendilerine büyük katkı sağladığını ifade ettiler.

Projenin Koordinatörlüğünü yapan Prof. Dr. Rüveyde Akbay toplantıda yaptığı konuşmada;

“2001 yılında kurulmuş olan derneğimizin ana amacı, bize ihtiyacı olan kadın ve gençlerimize yardımcı olmak, bu konularda projeler düzenlemek ve ülkenin tanıtımına katkıda bulunmaktır. Bu amaçlara yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz çeşitli faaliyetlerin yanı sıra bugüne kadar altı adet AB projesi ve Ankara Kalkınma Ajansı Projesini başarı ile tamamlamış bulunmaktayız. Ülkemizin tanıtımı konusunda da Ankara’da bulunun büyükelçilik mensupları ile çok yakın ilişkiler kurulmakta, geleneklerimiz, göreneklerimiz ve konukseverliğimizi yansıtan çeşitli programlar düzenlenmektedir.”

Sözlerine devam eden Akbay, “Yedinci AB projesi olarak bugün kapanış programını gerçekleştirdiğimiz proje, Başarılı Kadınlar Atölyesi Hayata Destek Projesi’dir.

Avrupa Birliği tarafından gündeme getirilen ve TC Çalışma Bakanlığı’nın Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı Çerçevesinde düzenlenen projemiz, Yenimahalle ve Altındağ Belediyeleri ile işbirliği halinde 1 Kasım 2016 tarihinde başlatmış olup 31 Ekim 2017 tarihinde sona erecektir.

Projemiz genel amacı; şiddet mağduru ve mesleki niteliği olmayan kadınların niteliklerinin artırılmasıyla istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılmasına katkı sağlanmasıdır.”

ŞİDDET GÖRMÜŞ 60 KADIN SEÇİLDİ

Akbay, “Projenin uygulanmasında, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinden 18-53 yaş arasında şiddet görmüş 60 kadına eğitim verilmiştir. Bu kadınlar, Gümüş kuyumculuk ve takı tasarımı konusunda Prof. Dr. Semiha Aydın’ın başkanlığında, konularında tanınmış uzmanlardan oluşan kıymetli bir ekip tarafından eğitilmişler ve istihdam edilecek nitelikleri kazandırılmışlardır. Kursiyerler; kuyumculuk tasarım ve ürün imal etme konularında tecrübe sahibi olmuşlar, mesleklerini yaparak piyasaya açılacak konuma gelmişlerdir. Ayrıca KOSGEB kursuna katılmaları da sağlanarak bireysel girişimcilik yolları açılmıştır.”

“Bugün Türk kuyumculuk ve takı tasarımı sektörü 136 kadar ülkeye ihracat yapmakta, ürün kalitesini ve çeşidini giderek arttırmaktadır. Buna paralel olarak sektörün ekonomi için artan önemi nitelikli işgücüne olan ihtiyacı da artmaktadir.

Proje ile sağlanan eğitimler ile şiddet mağduru ve mesleki niteliği olmayan kadınların mesleki nitelikleri arttırılarak istihdam edilmelerinin ya da kendi işlerini kurmalarının önündeki engeller kaldırılacak ve sosyal hayata katılımları sağlanacaktır.”

YENİMAHALLE VE ALTINDAĞ DESTEKLEDİ

Proje için destek aldıklarını belirten Akbay, “Yenimahalle ve Altındağ Belediyelerinin projeye destekleri ile her iki ilçede kuyumculuk atölyeleri kurulmuştur. Atölyede çalışmalar devam edecek olup, böylece projenin sürdürülebilirliği sağlanmıştır.

Proje kapsamında verilen mesleki eğitimler ile kuyumculuk ve takı tasarımı sektöründe faaliyet firmaların ihtiyacı olan nitelikli elemanlar yetiştirilmiş bulunmaktadır” dedi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen projeye KG PRO, Kadın ve Gençlik Platformu Derneği, GESAV, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’da destek verdi.

Başarılı Kadınlar Atölyesi- Hayata Destek Projesi Kapanış Toplantısı’na katılan Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak, Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Semiha Aydın, GESAV Başkanı Ömer Uçman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi Uğur Güneş, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Keleş’te konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Yenimahalle ve Altındağ olarak iki gruba ayrılan öğrencilere sertifikaları dağıtıldı. Sertifikalarını alan kadınların mutlu oldukları gözlemlenirken gümüşten takı tasarımına devam edeceklerini ifade ettiler.

Öte yandan projenin koordinatörlüğünü yapan Prof. Dr. Rüveyde Akbay ve öğrencilere eğitim veren öğretmenlerede sertifikaları takdim edildi.