Seçime katılacak 20 partiden biri de Komünist Parti. Bugün de onların programına göz atmak istiyorum.
“Bu düzeni sıfırla” sloganıyla yola çıkan Komünist Parti’nin programında kadınlara zorunlu askerlik hizmeti getirileceği belirtiliyor, kadın ve erkek askerlerin barış zamanında üretim sürecinde çalıştırılacağı vurgulanıyor.
Tüm fabrikaların, atölyelerin, toprakların, bankaların, sigorta şirketlerinin, dış ticaretin, madenlerin kamulaştırılacağı ifade edilen programda şu hükümler de dikkati çekiyor:
-16 yaşına girmiş her yurttaş, bütün yönetim kademeleri için seçme ve seçilme hakkına sahip olacak.
-Çalışabilir durum ve yaştaki tüm yurttaşlara iş güvencesi ve çalışma hakkı verilecek. Devlet bu iki temel hakkı hiçbir durumda ortadan kaldıramayacak.
-Çalışamayacak durumda olanlar, yaşlılar ve emekliler sosyalist devletin güvencesi altında bulunacak. Bu yurttaşlara insanca bir yaşam düzeyi ve eşit olanaklar sağlanacak.
-Emperyalizmin bütün askeri, ekonomik, mali, kültürel ve siyasal örgütlenmelerinden çıkılacak. Bu örgütlenmelerle geçmişteki ilişki ve bağların yol açtığı ülke çıkarlarına aykırı bütün anlaşma ve yükümlülükler geçersiz sayılacak.
-Okuma yazma bilmeyen tek bir yurttaşın kalmaması için gerekli önlemler alınacak.
-Bütün özel hastane ve sağlık kuruluşları kamulaştırılacak. İlaç ve tedavi giderleri dahil bütün sağlık hizmetleri parasız olacak.
-Herkese gereksinimine uygun konut sağlanacak. Konutların deprem, sel ve diğer doğa olaylarından etkilenmeyecek sağlamlığa sahip olmaları için gereken her tür önlem alınacak. Konutlara ısınma, elektrik enerjisi ve su bedelsiz olarak verilecek.
-Kapitalist toplumda ticarileştirilen ve profesyonel bir faaliyet haline getirilen sporun yerini spor yapma olanaklarının her yaş, cinsiyet, meslek ve bölgeden bütün insanlara sunulduğu bir toplumsal örgütlenme alacak. Sporun yıkıcı, düşmanlaştırıcı bir rekabeti değil sağlık, eğlence ve dayanışmayı esas alması ve geliştirmesi hedeflenecek.
-Herkes inanç özgürlüğüne sahip olacak. Hiçbir kurum, insanlar üzerinde manevi baskı kuramayacak. Dinin siyasallaşmasının önüne geçilecek. İnsanların dinsel inanışları hiçbir resmi belgede yer almayacak.