HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıyla partilerinin seçim bildirgesini açıkladı.
“Büyük İnsanlık Çağrısı” başlığıyla açıklanan bildirgede, HDP’nin seçim kampanyasında da kullandığı “Biz’ler” sloganıyla vaatler 12 başlıkta sıralandı.
HDP’de, seçim bildirgesinin ilk maddesi kadınlara yönelik oldu. “Biz’ler Kadınız” başlığı altında, kadına yönelik her türlü şiddetin en ağır şekilde cezalandırılmasının sağlanacağı, eşitliğin her alanda hayata geçirileceği belirtildi. Bildirgede, “Erkek şiddetine maruz kalmadığımız, ölmediğimiz, öldürülmediğimiz, taciz edilmediğimiz, sokaklarında özgürce, istediğimiz kıyafetle dolaşabildiğimiz. İstediğimiz okulda okuyabildiğimiz, anadilimizde eğitim görebildiğimiz, düşüncelerimizi, inançlarımızı özgürce ifade edebildiğimiz, okuyan, çalışan ya da yöneten olarak siyaset yapabildiğimiz, istediğimiz mesleği seçebildiğimiz, kadın olduğumuz için horlanmadığımız, erkeklerle eşit ücreti aldığımız, sosyal haklardan eşit şekilde yararlandığımız, işyerinde tacize, ayrımcılığa maruz kalmadığımız, bedenimize, kimliğimize, emeğimize sahip çıkabildiğimiz bir Türkiye hayal ediyoruz” denildi.
Seçimlerde milletvekili adaylarının yarısının kadın olduğu vurgulanan bildirgede, “Kadın Bakanlığı”nın kurulacağı vaat edildi.
Tüm mahallelerde 7/24, anadilde, ücretsiz hizmet verecek kreşler açılacağı belirtilerek, “Yaşlı bakım kurumları, engelli iyileştirme merkezlerini hayata geçireceğiz. Dünyanın bütün kirli çamaşırlarını, bütün kirli bulaşıklarını bizim yıkamadığımız, bütün dünyayı kendi emeğimizle doyurmak zorunda kalmadığımız, özgürleştiğimiz bir Türkiye için mücadele ediyoruz” denildi.
Eşbaşkanlık ve tüm kurullarda eşit temsil kazanımlarıyla temsilde adalet, yaşamda eşitlik, yönetimde ortaklaşma konusunda önemli adımlar atıldığı belirtilen bildirgede, “Kadınların özgün ve özerk örgütlenmesi açısından hayati önemde olan meclis tarzı örgütlenme modeli ile kadınların yerelde ve yerinden söz ve karar süreçlerine doğrudan ve etkin katılmasıyla toplumun ve siyasetin demokratikleşmesi yönünde ilerliyoruz. Rojava ve Kobanê, ‘Büyük İnsanlığın’ elle tutulur bir örneği oldu. Rojava’da kadınlar hem yeni bir yaşamın inşasında, hem de IŞİD’e karşı direnişte öncü rolü oynadılar” denildi.
Yeni Anayasa’nın kadın eksenli olmasının savunulduğu vurgulanan bildirgede, 8 Mart’ın resmi tatil ilan edileceği kaydedildi.
İkinci olarak, “Biz’ler Genciz” başlığı altın ise “Gezi’de mücadele eden, Rojava’da devrimin inşasında rol alan, dünyanın dört bir yanında karar vericilerin dayattığı politikalara karşı koyan gençlerin mücadelesi ile ‘büyük insanlık’ çağrısı büyüyor” ifadeleri kullanıldı.
Gençlik politikalarının, “gençlik meclisleri” tarafından belirlenmesinin savunulduğu bildirgede, “Bütçesinin ağırlıklı olarak spor harcamalarına ayrıldığı, gençliğin sporla özdeşleştirildiği ve böylelikle apolitize edilmeye çalışıldığı Gençlik ve Spor Bakanlığı yerine doğrudan gençlerin ihtiyaçları için çalışacak bir ‘Gençlik Bakanlığı’ kuracağız” denildi.
Gençlerin anadiliyle, inancıyla, kültürüyle, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğiyle özgürce bir arada yaşamasının önünün açılacağı ifade edilen bildirgede, 15-25 yaş arası istisnasız tüm gençlere, her ay 200 TL iletişim ve ulaşım desteği sağlayacağını, “Genç Yaşam Kartı” uygulamasının hayata geçirileceği kaydedildi.