Türkiye yıllardır Suriye, İran, Afganistan, Irak ile Afrika ülkelerinden Avrupa’ya kaçmak isteyen insanların transit geçiş noktası oldu.
Ne var ki Akdeniz ve Ege sahillerindeki yerleşim yerlerinden Yunan adalarına teknelerle, botlarla kaçmak isteyenlerin çoğu Sahil Güvenlik Komutanlığının düzenlediği operasyonlarla yakalanıyor ve geri getiriliyor.
Yolculukları sırasında tekneleri alabora olan, botları batma noktasına gelen insanları elbette kurtarmak için elimizden geleni yapmalıyız. Ama kazasız-belasız başka bir ülkenin topraklarına geçip bundan sonrası için kendilerine ve ailelerine yeni bir yaşam kurmayı hedefleyenleri engellemenin son derece yanlış bir hareket olduğunu düşünüyorum ben.
Yakalanıp getirilen o insanların birkaç günlük misafirliğin ardından yeniden kaderleriyle baş başa bırakıldığını unutmamak gerekiyor.
++
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme, Birleşmiş Milletler Sığınanların Statüsüne İlişkin Sözleşme ve Birleşmiş Milletler Olağanüstü ve Silahlı Çatışma Hallerinde Kadınların ve Çocukların Korunmasına Dair Bildiri, tüm ülkelere, savaştan ve dikta rejimlerinin zulümlerinden kaçan mültecilerin korunmasını ve yeni bir yaşama kavuşmaları için elden gelen her şeyin yapılmasını emrediyor.
++
Olayın bir diğer ve çok önemli boyutu da şu:
Türkiye’den Yunan adalarına, oradan da çeşitli Avrupa ülkelerine kaçmak isteyen insanları engellemek, insan kaçakçılığı yapan yasa dışı şebekelerin ekmeğine yağ sürüyor, onların haksız kazanç sağlamasına yol açıyor, mültecileri tehlikeli yolculuklara razı etmelerini kolaylaştırıyor.
Gitmek isteyen mültecileri engellemek bir yana onlara her türlü kolaylığı göstermek Türkiye’nin menfaatlerine uygun olduğu gibi insanlığın da gereğidir.
Ülkemizde halen 2 milyona yakın mülteci var. Akdeniz ve Ege’deki operasyonlar bu insanların sayısını artırmaktan ve bizi yeni ekonomik ve sosyal yükümlülükler altına sokmaktan başka işe yaramıyor.