Sonsöz Gazetesi Hukuk Müşaviri Avukat Mehmet Necati Yüzer kat kat oluşan HGS ve OGS cezalarının yasal durumunu, “Siz gönül rahatlığıyla geçiş ücretini ödeyerek geçtiğini düşünseniz de aslında geçiş ihlali yapmış olarak geçiyorsunuz. 2 yıl bekleyip tebligat yapılmaması da yasalara aykırıdır” dedi.

 

“HGS, KGS ve OGS’lerden bilerek/kasten veya bilmeyerek (kaçak )geçiş yapmanız durumunda alacağınız ceza, 6001 sayılı “Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”a göre belirlenir” diyen Avukat Mehmet Necati Yüzer, “ Ne var ki bu iki durumda da ceza miktarı aynıdır. Bu halde ilgili aracın plakasına; geçiş ücreti ödemeden giriş ve çıkış yaptığınız mesafeye ait geçiş ücreti ile birlikte ilgili mesafenin on katı tutarında idari para cezası uygulanır” diye konuştu.
Yüzer, “Bilmeyerek de olsa kaçak geçiş yapan sürücüler veya hesaplarındaki paranın bittiğinden haberi olmayan sürücülerin cezadan kurtulması için kanunda ücretin tahsili adına imkân sağlanmıştır” diyerek şunları söyledi:
“İlgili kanunun 30/7 maddesi uyarınca, Usulsüz veya ödeme olmaksızın ( kaçak )geçiş yaptığınız tarihi takip eden on beş gün içerisinde, ödemekle yükümlü olduğunuz geçiş ücretini öderseniz cezadan kurtuluyorsunuz. Ancak bu hal geçişten haberdar olmak ve ödemeye yeter likit paranın hesabında bulunmadığını bilmek şartlarına bağlanmıştır, konuyu daha da basite indirgersek, bu ihlali yaptığını bilenler adına itiraz ve/veya dava hakkını kullanmadan ödenmesi gerekli bir ücretin ödememesi hali olup bu birey açısından bir telafi devlet açısından ise tahsil yöntemidir.”
İTİRAZ HAKKI GASP EDİLİYOR
Avukat Mehmet Necati Yüzer , “ Geçiş sistemlerinin plakayı veya kartı okuyamaması söz konusu olduğu gibi, 1 kez ihlal yapmış olmanız halinde devlet kendi koyduğu kanun ve usullere uymadan sizden habersiz bu cezaları hukuksuz bir şekilde ceza tebliğ şartına uymadan, itiraz hakkınızı gasp ederek mahsup yöntemiyle alıyor. Siz gönül rahatlığıyla geçiş ücretini ödeyerek geçtiğini düşünseniz de aslında geçiş ihlali yapmış olarak geçiyorsunuz ve bu duruma devlet sebep olduğu gibi gelirlerinin başlıca kaynağını oluşturan Karayolları Genel Müdürlüğü de göz yummaktadır “diye eleştirdi
NASIL MI?
Karayolları genel müdürlüğü teşkilat ve esasları hakkında kanunun 30. Maddesi ,1.bdendinde ödeme ihlali devamında ihlal konularının tahsili maddeleri yer alır. Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen idarî para cezaları ile geçiş ücretleri ve ikinci fıkrasında yer alan idarî para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu sürede ödenmeyen geçiş ücretleri ve idarî para cezaları 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi tarafından takip ve tahsil edilir. Vergi daireleri tarafından tahsil edilen geçiş ücretleri, tahsilâtın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar Genel Müdürlük hesaplarına aktarılır” şeklindeki yasa hükmünü anlatan Yüzer, “ Ancak usul böyleyken yöntem farklıdır. Diyelim ki bir defa hesabınızda para olduğunu düşünerek kaçak, usulsüz yani para ödemeden geçiş yaptınız. Bu geçiş halinde 16 gün sonunda size geçiş ücreti ve 10 katı ceza tarh olunacaktır. Ancak siz 1 ay sonra HGS, KGS veya OGS ye para yüklediğinizi sanarak ücret yatırdığınızda bu cezayı sizden ilgili PTT veya banka şubesi tahsil edilemeyecektir desek de devlet tam da burada vatandaşını kandırmaktadır. Siz hesabınıza para yatırdığınızı düşünseniz dahi o gün yatırdığınız ücreti cezaya mahsup etmekte ve sonraki geçişleriniz de hep kaçak hale geliyor” diye sorunu tanımladı.