Türkiye’de 400’e yakın marka ile faaliyet gösteren İsveçli şirketler, İsveç Ticaret ve Yatırım Merkezi Business Sweden tarafından hazırlanan “Türkiye İş Ortamı Araştırması” ile Türkiye ekonomisine güvenoyu verdi.

85 üst kademe yöneticinin görüşlerine başvurularak oluşturulan çalışmanın sonuçlarına göre, İsveçli şirketler Türkiye’de sadece kalıcı olmayı değil, büyümeyi de hedefliyor. Şirketlerin yüzde 80’i kısa vadede, yüzde 89’u ise önümüzdeki 3 yıl içerisinde Türkiye’deki yatırımlarına devam etmeyi planlıyor. Yine orta vadede, yüzde 92’si cirolarını artırmayı hedefliyor; yüzde 87’si ise orta ile çok yüksek arasında değişen derecelerde karlılık artışı bekliyor.

İstanbul İsveç Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirilen basın toplantısıyla sonuçları açıklanan “Türkiye İş Ortamı Araştırması” isimli çalışma, İsveçli şirketlerin Türkiye ekonomisine olan güvenini ve ülkede yatırımlarını sürdürme konusundaki eğilimlerini gösteriyor. İsveç Ticaret ve Yatırım Merkezi Business Sweden tarafından, İsveç Büyükelçiliği ve İsveç Başkonsolosluğu işbirliği ile gerçekleştirilen araştırma için, 79 şirketi temsilen 85 üst kademe yöneticinin 1 Temmuz – 16 Ağustos 2016 tarihleri arasında bildirdiği görüşlerine başvuruldu. Araştırmaya katılanların büyük kısmını H&M, IKEA, Volvo, Spotify, Ericsson, Oriflame ve Tetrapak gibi küresel ölçekte ciroları 1 milyar Euro’yu aşan şirketler oluşturdu.

-KARARLILIK GÖSTERGESİ-

İstanbul İsveç Başkonsolosu Therese Hydén basın toplantısındaki açılış konuşmasında, “Türkiye yüksek potansiyele sahip bir G20 ülkesi, aynı zamanda bazı zorlukları da bünyesinde barındıran bir pazar. Zorlu bir yaz dönemi geçirdi ancak hem Türk halkı hem de yerli ve yabancı yatırımcılar güçlü bir kararlılık göstererek bu dönemin hızla atlatılmasını sağladı. 400’e yakın marka ile Türkiye’de hayli aktif olan İsveç sermayesinin bu araştırma vasıtasıyla ortaya koyduğu sonuçlar da, şirketlerin Türkiye’de faal olmaya devam edeceklerini ve pazara güven duyduklarını tasdik etmiş oluyor” dedi.

-DAHA FAZLA BÜYÜME VE KARLILIK-

Rapor sonuçlarını İsveç Türkiye Ticaret Baş Müşaviri ve Business Sweden Ülke Müdürü Erik Friberg açıkladı. Buna göre, İsveçli şirketler Türkiye’de sadece kalıcı olmayı değil, büyümeyi de hedefliyor. Şirketlerin yüzde 95’i önümüzdeki üç sene içerisinde faaliyet gösterdikleri sektörün büyüyeceğine inanıyor. Yüzde 96’sı yine orta vadede Türkiye’deki faaliyetlerini artırmayı ya da aynı seviyede korumayı planlıyor. Orta vadede katılımcıların yüzde 92’si cirolarının artacağını, yüzde 87’si ise orta ile çok yüksek arasında değişen derecelerde karlılık beklentisi içinde olduklarını belirtiyor.

-NİTELİKLİ İŞGÜCÜ FIRSATI-

Araştırmaya katılan İsveçli firmalar Türkiye’de 23 binden fazla kişi istihdam ediyor. Çalışmaya göre gelecek üç yıllık orta vadeli dönemde, şirketlerin yüzde 67’si personel sayısını artıracak. Ek olarak, katılımcıların yüzde 64’ü Türkiye’deki nitelikli yönetici sayısının yüksek veya çok yüksek olduğuna inanıyor ve bu nitelikli işgücünün kendileri için bir fırsat olduğunu düşünüyor.

-ORTA VADEDE YATIRIM VAADİ-

Şirketlerin çizdiği pozitif resim yeni yatırımları da kapsıyor. İsveçli firmaların yüzde 89’u gelecek 3 yıl içerisinde Türkiye’ye yatırım yapmayı sürdürecek. Başlıca yatırım alanları ise, yüzde 67 ile personel, yüzde 45 ile ofis, yüzde 32 ile IT altyapısı ve yüzde 20 ile imalat ve imalat ekipmanları olacak. Bununla birlikte Türkiye’de üretim tesisi bulunan firmaların yüzde 50’si de mevcut tesislerine üç yıl içinde ek yatırım yapacak.

-TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜVEN-

İsveç Türkiye Ticaret Baş Müşaviri Erik Friberg, “İstatistiklere ve makro göstergelere dayalı öngörü ve raporları sık sık okuyoruz, ancak bu çalışma pazarda faaliyet gösteren şirketlerin ilk elden tanıklıklarını içermesi nedeniyle öncekilerden ayrışıyor. Türkiye’yi tanıyan ve Türkiye’de iş deneyimi olan İsveçli şirketler kısa, orta veya uzun vadede pazarın potansiyeline inanıyor. Pazardaki rekabet nedeniyle kimi zaman etkilenseler de, faaliyet gösterdikleri sektörlerin büyüyeceğine inanıyor, işlerini büyütmeyi ve yeni yatırımlar yapmayı planlıyor. Bu bağlamda rahatça söyleyebiliriz ki, bu raporun çıktıları Türk ekonomisine olan güvenin birer göstergesi” dedi.