Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine göre, 2013 yılında faal olan girişimlerin yüzde 41.3’ü hizmet sektöründe, yüzde 39.9’u ise ticaret sektöründe gerçekleşti

ANKARA- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerini açıkladı. Geçici sonuçlara göre 2013 yılında faal olan girişimlerin yüzde 41.3’ü hizmet sektöründe, yüzde 39.9’u ise ticaret sektöründe gerçekleşti. Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması, ilk üç sıraya göre Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründen sonra yüzde 15.6 ile Ulaştırma ve depolama ve yüzde 12.6 ile İmalat sanayi sektörleri yer aldı.
Hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 35.8’ini oluştururken; sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 29.5 oldu. Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflamasına göre ise yüzde 27.1’lik pay ile İmalat sanayi, yüzde 24.3 ile Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 10.3 ile İnşaat sektörü izledi.
Sanayi sektörü faktör maliyetiyle katma değerde yüzde 42.5’lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla bulunduğu ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün katma değer payı yüzde 30.7 iken, ticaret sektörünün katma değer payı yüzde 19.8 oldu. Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflamasına göre faktör maliyetiyle katma değere göre İmalat sanayi sektörü yüzde 34.8 paya sahipti. İmalat sanayi kısmının bölümlerine göre yaratılan faktör maliyetiyle katma değerde en yüksek paya sahip bölümler ise sırasıyla yüzde 11.6 ile Gıda ürünlerinin imalatı, yüzde 9.7 ile tekstil ürünlerinin imalatı ve yüzde 8,1 ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı oldu.(ANKA)