Adı İç Güvenlik Yasa Paketi idi, muhalefetin çok sert tepkisi ile Hükümet ancak yarısını Meclis’ten geçirerek yasalaştırdı. Çok şey söylendi, yazıldı. İşte size özetle madde madde yeni yaşam yasaklarımız:
1. Polise 48 saate kadar gözaltına alma yetkisi verildi.
2. Polis ‘önleyici gözaltı’ adı altında kişileri olay yerinden uzaklaştırabilecek.
3. Polis, molotof, patlayıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı ve benzeri silahlarla saldıranlara veya teşebbüs edenlere karşı, saldırıyı etkisiz kılacak ölçüde silah kullanabilecek.
4. Yasadışı yürüyüş ve gösterilerde gerektiğinde boyalı su da kullanılabilecek.
5. Polis, Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi Başkanı’nın yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit edip dinleyebilecek. Yazılı emirle yapılan bu işlem, 48 saat içinde hâkimin onayına sunulacak.
6. Yasadışı örgüt ve topluluklara ait amblem, işaret taşıyarak veya bu simgelerin olduğu üniformayı andırır giysiler giyerek katılanlar; kanunların suç saydığı afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç, gereçler taşıyarak, bu nitelikte sloganlar söyleyerek veya ses cihazlarıyla yayınlayarak katılanlar, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Bu suçun ceza alt sınırı 2 yılın altında olduğu için tutuksuz yargılanabilecekler.
7. Kimlik gizlemek için yüzlerini tamamen veya kısmen, bez gibi malzemelerle örterek toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak da suç kapsamına alındı. Cezası, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis. Bu suçu işleyenlerin cebir ve şiddete başvurmaları ya da her türlü silah, molotof ve benzeri patlayıcı, yakıcı ya da yaralayıcı maddeler bulundurmaları veya kullanmaları halinde verilecek cezanın alt sınırı 4 yıldan az olamayacak. Sadece kaşkol ile yüzünü örten bile tutuklanabilecek.
8. Toplumsal olaylarda, kamu mallarına verilen zararlar ile gerçek ve tüzel kişiliklerin mallarına verilen zararların devletçe karşılanması halinde, ilgili idare bunu sorumlulara yansıtacak. Zararın karşılanmasında zaman aşımının önüne geçilmesi için de bu süre bir kat arttırıldı.
9. Vali, kolluk amir ve memurlarına suç faillerinin bulunması için emir verebilecek.
10. Vali, askeri kuruluşlar dışında, mahalli idareler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının itfaiye, ambulans, çekici, iş makinesi ve tedbirlerin zorunlu kıldığı diğer araç ve gereçlerinden yararlanabilecek, personeline görev verebilecek.
11. Vali gerekirse, emir ve talimatlarını kolluk aracılığıyla uygulayacak. Bunların yerine getirilmemesi veya geciktirilmesi nedeniyle oluşan zararlar, sorumlu kamu görevlilerinden tazmin edilecek.
12. Valilerin bu yetkileri, ilçelerde kaymakamlar tarafından kullanılabilecek. Valinin aldığı kararlara aykırı davrananlar, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
13. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın askeri görevleri dışındaki diğer eylem ve işlemleri, İçişleri Bakanlığı’nca denetlenecek.
14. İçişleri Bakanı, Jandarma Genel Komutanlığı’nda daire başkanları ile il ve ilçe jandarma komutanlarını, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda kurmay başkanı, karargâhta görevli başkanlar ve bölge komutanlarını atayacak.
15. Jandarma personeli, askerlik dışındaki suçları nedeniyle İçişleri Bakanı’nca görevinden uzaklaştırılabilecek.
16. Belediye sınırları içinde, hizmet gerekleri bakımından uygun görülen yerler jandarmanın görev alanına verilebilecek.
17. Jandarma ve Sahil Güvenlik mensuplarının kıyafetleri, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.
18. Emniyette, 5 yıl içinde bir üst rütbeye terfi edemeyen emniyet amirleri ile dördüncü, üçüncü ve ikinci sınıf emniyet müdürleri, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartlara haiz olmak kaydıyla emekliye sevk edilecek.
19. Birinci sınıf emniyet müdürlerinin bulundukları rütbedeki en fazla bekleme süresi 6 yıl olacak.
20. Polis Koleji kapatılacak, öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun okullara kaydedilecek. Eğitim-öğretim personeli ise öğretmen unvanlı kadrolara atanacak.
21. Polis alım yaşı da 30’a çıkacak.
22. Bonzai gibi Sentetik uyuşturucu maddelere yönelik cezai yaptırımın daha caydırıcı hale getirilmesi için, ‘sentetik kannabinoidler (bonzai) ve türevi uyuşturucu maddeler’ de ceza yasası kapsamına alındı.
23. Bu maddelerin imali ve satışına yönelik ceza yarı oranında arttırıldı. Okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethanelere 200 metreden yakın mesafedeki suçlarda 7.5 yıla kadar hapis cezası verilecek.
24. Polis, amirin yazılı, acele hallerde sözlü emriyle kişinin üstünü, eşyasını ve aracını arayabilecek. Daha önce dışıyla sınırlı olan araç araması, aracın içini de kapsayacak. Bu işlem yapılırken aramanın gerekçesini içeren bir belge verilecek.
25. Araç kiralama şirketleri, araç ve kiralayanlara ilişkin kimlik bilgilerini polise verebilecek. Bu şirketlerin bilgisayarları, kolluk kuvvetlerinin bilgisayarlarına bağlanacak.
26. Polis müşteki, mağdur ve tanıkların istemesi halinde evde veya işyerinde ifadelerini alabilecek. Polise, toplumda infial yaratan, öldürme, kasten yaralama, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, kaçakçılık, fuhuş, hırsızlık, yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi suçlarda, suçüstü halleriyle sınırlı olmak kaydıyla 24 saate kadar gözaltı yetkisi de verildi.
27. Toplantı veya gösteri yürüyüşlerinde, ‘havai fişek, molotof ve benzeri el yapımı patlayıcılar, demir bilye ve sapan’, bulundurulması ve taşınması yasak olan maddeler kapsamına alındı.
28. Bunları taşıyanlara verilecek cezalar da arttırılarak, 2 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası getirildi. Cezanın alt sınırı 2 yılın üzerinde olduğu için bu durumdakiler tutuklanabilecek.