İSTANBUL Avcılar’da yapılan araştırmada, kadınların önemli bölümünün tokat yemeyi şiddet olarak görmedikleri, cinsel, sözel şiddet, psikolojik ve ekonomik şiddetin de görüldüğü ortaya çıktı.
Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak, kadına şiddetin boyutlarını tespit etmek ve bunu önlemek için yapılabilecek çalışmalara yön vermesi amacıyla anket yaptırdı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü görevlileri, ilçedeki 10 mahallede 30’ar kadına yöneltilmek üzere 26 soruluk anket hazırlandı. Ankette, kadının yaş, evlilik süresi, çocuk sayısı, ekonomik, eğitim durumu, gibi bilgilerin yanı sıra şiddet konusunda bilgisi olup- olmadığı, bununla karşılaştığında ne yaptığına dair sorular yöneltildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Fatma Kamberoğlu, tamamladıkları araştırmada şiddet gördüklerini söyleyen kadın oranının yüzde 27 olduğunu, bunların resmi olarak nereye başvuracakları bilmelerine rağmen sosyo-ekonomik yetersizlikler, toplumsal cinsiyet kalıpları nedeniyle suskun suskun kaldıklarını söyledi. Yaş ortalaması 38 olan 35-45 yaşındaki yüzde 79’u evli, 9’u boşanmış, 3’ü dul olan, yüzde 22’si 10-15, yüzde 20’si 5-10 yıllık evli kadınların yüzde 89’unun çekirdek ailede yaşadığı belirtildi. Yüzde 90’ının çocuk sahibi olduğu ankete katılan kadınların yüzde 74’ünün kendilerini ‘Ev hanımı’ olarak tanımlamadığı kaydedildi. Ankete katılan kadınların yüzde 51’inin evlerine 800-1500, yüzde 26’sının 1500 ila 3 bin TL para girdiği, yüzde 57’sinin ev sahibi olduğu görüldü. Yüzde 38’i ilkokul, 26’sı lise, 14’ü ortaokul ve 15’i üniversite mezunu olan kadınların yüzde 86’sının cinslerine yönelik şiddet konusunda bilgi sahibi olduğu anlaşıldı.