25 Üyeli Genel Kurul üye seçimi devam ediyor. İstanbul Tahkim Merkezi yabancı sermaye şirketleri ile Türk şirketler arasındaki hukuki uyuşmazlıklarda yargılama yapacak. Gazetemiz yazarı Mehmet Rifat Bacanlı sadece baro başkanlarının oy kullandığı ve 6 sı baro başkanı olmak üzere 44 avukatın aday olduğu bir seçimde ikinci olarak İstanbul Tahkim Merkezine genel kurul üyesi olarak seçildi. 25 Kişiden oluşan genel kurulun sadece 4 üyesi barolarda yapılan seçimle ortaya çıkıyor.

Diğer 21 kişi ise aşağıda adları yazılı kurumlar tarafından belirleniyor. Genel kurula seçilen dört avukat içinde Mehmet Rifat Bacanlı aynı zamanda baro başkanı olmayan tek avukat. Mehmet Rifat Balcalı’nın ailesi 45 yılı aşkın bir süredir yargının 3 ayağında da Türkiye ‘de adalete hizmet ediyor. Ankara Barosu avukatlarından Bacanlı ortaokul ve liseyi Özel Arı Kolejinde tamamlamış olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi Lisans ve Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans mezunudur. Bacanlı Marka ve Patent vekilidir. Türk Hukuk Enstitüsünde Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik yapmış olan Bacanlı aynı zamanda Numune DSİ Spor Kulübü’ nün asbaşkanlığını ve Gazetemizde fahri yazarlık yapmaktadır. Bacanlı açıklamasında şunları söyledi: “ İstanbul Tahkim Merkezi önemli görevler üstlenecek, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ortaya koyacak. Hukukun üstünlüğünden, laiklikten ve demokrasiden yana olacağız. Bağımsızlık bu işin olmazsa olmazıdır. Genel kurul üyeleri olarak hakemlik yapmayacağız, maddi kurallar hazırlanacak, merkezin teşkilatlanmasını işlerlik kazanmasını, yurtiçi ve yurtdışında tanıtılmasını sağlayacağız. Tahkim konusunda akademik kariyeri bilgisi becerisi olan kişiler ilgili kurullarca uygun görülürse danışma kurullarında yer bulacaktır. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin akademik çalışmalarım bulunmaktadır. Önceki yıllarda şehit ve gazi işlerinin bir başkanlık altında teşkilatlanması ve benzeri teşkilat yasa çalışmaları yaptığım için teşkilatlanma ve maddi kural oluşturulması ve tanıtım aşamasında özellikle faydam olacağını düşünüyorum. İstanbul uluslararası finans merkezi haline geliyor. Tahkim alacak kullanıcılar davaları çözmek için yurtdışına gidiyor. Bize en yakın ülke Romanya ve Çek Cumhuriyeti, bu bakımdan çok büyük bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Amacımız Balkan ülkelerinin, Afrika’nın ve Ortadoğu’nun tahkim davalarını buraya çekmek. Bu ülkelerdeki tahkim alacak kullanıcılar ve yatırımcılar, yakınlığından dolayı Türkiye’yi tercih edecektir ve burası bir cazibe merkezi haline gelecektir. Kurumun yurtiçi ve dışı tanıtımı önemlidir. İşlerlik için en önemli şart kurumun bağımsız ve tarafsız olması, idarenin kuruma müdahale etmemesi ve tahkim alacak kullanıcıların özellikle yabancı kullanıcıların bağımsızlığa inandırılmasıdır. 1 Mart’ta atamalar tamamlanıp yönetim oluştuğunda, tarafsız bağımsız ve demokratik bir şekilde çalışmaya başlayacağız.” İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ GENEL KURULU NASIL OLUŞACAK ? Genel Kurul, mesleğinde en az on yıl tecrübeye sahip olanlar arasından; a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ticaret ve sanayi odalarından iki, ticaret odalarından bir, deniz ticaret odalarından bir, sanayi odalarından bir ve ticaret borsalarından bir olmak üzere seçeceği toplam altı, b) Baro başkanlarının baroya kayıtlı avukatlar arasından seçeceği dört, c) Yükseköğretim Kurulunun tahkim konusunda tecrübeli öğretim üyeleri arasından seçeceği üç, ç) Türkiye İhracatçılar Meclisinin seçeceği iki, d) Adalet Bakanlığının idari görevde çalışan birinci sınıf hâkimler arasından seçeceği bir, e) Türkiye Bankalar Birliğinin seçeceği bir, f) Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin seçeceği bir, g) Sermaye Piyasası Kurulunun seçeceği bir, ğ) Borsa İstanbul Anonim Şirketinin seçeceği bir, h) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun seçeceği bir, ı) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun seçeceği bir, i) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin seçeceği bir, j) En fazla üyeye sahip işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarından birer, temsilci olmak üzere toplam yirmi beş üyeden oluşur. Bu temsilciler, yukarıda sayılan kurumların yönetim organları tarafından seçilir. Üyelerin seçildikleri kurumdaki görevleri devam eder. Baro başkanları kontenjanından seçilecek temsilcilerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından adayların bildirildiği tarihten itibaren on gün içinde Birlik tarafından belirlenen yer ve zamanda baro başkanları tarafından seçim yapılır. Her bir baro başkanının bir oy kullanabileceği bu seçimde, en fazla oy alan dört aday üye seçilmiş sayılır. Genel Kurul üyeleri dört yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, bu üyenin kalan süresini tamamlamak üzere aynı kontenjandan seçim yapılır.

FACEBOOK YORUMLARI