Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yüzde 11.2 olarak açıkladığı Şubat dönemi işsizlik oranı, iş bulma umudunu yitirenler ve çaresiz kalanlar da eklenince yüzde 21.8 düzeyine kadar çıkıyor.

İstanbul, – Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), TÜİK tarafından açıklanan İşgücü Anketi Şubat 2015 dönem sonuçlarını değerlendirdi.
“Resmi” işsizlere, umudu olmadığı için ya da diğer nedenlerle son 4 haftadır iş arama kanallarını kullanmayan ve işe başlamaya hazır olduğu halde bu nedenle işsiz sayılmayanlar da dahil edildiğinde işsizlik oranının yüzde 18.4’e ve işsiz sayısının da 5 milyon 779 bin kişiye çıktığına dikkat olarak çekilen DiSK-AR değerlendirmesinde şöyle denildi:
“İşinden memnun olmayan ya da daha fazla çalışmak istediği halde düzgün işler bulamadığı için çaresiz kısa süreli işler yapanlar daz eklendiğinde işsizler, gizli işsizler ve çaresizlerin toplam sayısı 6 milyon 836 bin kişiye ulaşıyor; bunların geniş işgücü içindeki payı ise yüzde 21.8 olarak gerçekleşti.”
Kadınlarda tarım dışı işsizlik oranının da yüzde 17.3 olarak gerçekleştiğinin altı çizilen değerlendirmede, “Kadınlar için resmi işsizlik oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.7 puan artarak yüzde 13,2’ye yükseldi. Kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 25,8 oldu” denildi ve eklendi:
“Geçici bir işte çalışıp iş bittiği için işsiz kalanlar toplam işsizler arasında en ağırlıklı kesimi oluşturdu. Toplam işsizlerin yüzde 36’sı yani 1 milyon 160 bini geçici işlerde çalışanlar. Yeni işsizlerde (1-2 aydır iş arayanlar) ise geçici bir işte çalışıp, iş bittiği için işsiz kalanların oranı yüzde 40, sayısı 496 bin. Geçici çalışma meyvesini bu dönemde de işsizlik olarak verdi.”
Yükseköğretim mezunları arasında işsiz sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre 169 bin kişi arttığı vurgulanan değerlendirmede, “İşsizlikteki toplam artışın yüzde 42’si yükseköğretim mezunu işsizlerin sayısındaki artıştan kaynaklandı” denilerek, şu konuların altı çizildi:
“Yükseköğretim mezunu resmi işsiz sayısı 657 bin kişi, resmi işsizlik oranı ise yüzde 10,6. Yükseköğretim mezunu kadınlar için ise bu oran yüzde 15,8 seviyesinde. Kadın işsizlerin sayısı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 112 bin kişi arttı. Kadın işsizlerin yüzde 32’sini yüksek öğretim mezunu kadınlar oluştururken, erkek işsizlerin sadece yüzde 13,5’i yüksek öğretim mezunu.”
Gençler için geniş tanımlı işsizlik oranının da, resmi yüzde 20’nin yaklaşık 10 puan üzerinde yüzde 29.4 düzeyinde gerçekleştiği vurgulanan değerlendirmede, “Geçen yılın aynı dönemine göre tarım-dışı sektörlerde genç işsizlik oranı 2.9 puan gibi büyük bir oranda arttı” denildi ve şu konulara dikkat çekildi:
“TÜİK İşgücü Anketi Şubat 2015 dönemi verilerine göre işsizlik hem görünen hem görünmeyen boyutlarıyla tehlike sinyalleri vermeye devam ettiğini göstermektedir. Bu tehlike gençler, kadınlar, geçici çalışanlar açısından ciddi boyutlardadır. Gelecek dönem açısından kriz koşulları derinleştiği takdirde güvencesiz-geçici çalışanların, eğitimli işgücünün ve kadınların istihdamda yaşadığı problemlerin artacağı beklenebilir.”
Türkiye’nin haftalık çalışma sürelerinin emsallerine göre çok daha yüksek olduğu bir ülke olduğu da vurgulanan DİSK-AR değerlendirmesinde, “Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslandığında haftalık çalışma sürelerindeki fark 12 saati buluyor. Buna göre Türkiye’de 5 kişinin yapacağı işi 4 kişi yapmaktadır” denildi ve işsizlikle mücadele için şu öneriler yapıldı:
1.Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşanmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.
2.Herkese en az 1 ay ücretli izin hakkı tanınmalıdır.
3.Herkes için iş güvencesi ayrımsız bir biçimde uygulanmalıdır.
4.Sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
5.Taşeronlaşma ve kayıt dışı istihdam engellenmelidir.
6.Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalıdır.
7.Kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
8.Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır. (DHA)