CHP, işsiz ve geliri olmayan gençlerin sağlık sigortasından yararlandırılması için kanun teklifi verdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık  Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
Teklif; işsiz ve aile içi gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretten az olan (1201,50 TL, 3 kişilik ailede 3604,50 TL) gençlerin, ailelerinin sağlık sigortasından yararlandırılmasını öngörüyor.
Teklife göre aile içi gelirin kişi başına düşen aylık tutarı ait olduğu dönem itibariyle geçerli asgari ücretten az olanlar için tahakkuk ettirilen genel sağlık sigortası prim alacaklarının asılları ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. (ANKA)