Kuran üzerine yaşıyorum, Kuranla doğdum, Kuranla öleceğim, Dindar nesil yetiştireceğiz, helâlı haramı bileceğiz, Hazreti Ömer’in adalet anlayışı düsturumuz olacak, garip gurabanın hakkını yemeyeceğiz ve yedirmeyeceğiz, İslam dünyasına model olacağız, mazlum milletlerin sesi olacağız, Minareler süngümüz kubbeler miğferimiz olacak, yoksulluğu, yolsuzluğu, yasakları yok edeceğiz, vs…

Hatırlatmaya çalıştığım bu sözler, 2002’de iktidara gelen AKP muktedirlerinin dilinden düşmedi. 15 yıllık İktidarları süresincede bu ve buna benzer sözleri duymaya devam ettik.

Şimdi Muhasebe zamanı;

Bu 15 yılın sonunda, dini referansların üzerinden Türkiye’yi dönüştürmek isteyenlerin, bir muhasebesi gerekmez mi?

Bence gerekir…

Bu muhasebeyi;  George Washington Üniversitesi öğretim üyelerinden, iki İran kökenli profesörün,  Global Economy Journal isimli dergide yayınladıkları  ‘Ekonomik İslamik Endeks başlığını taşıyan çalışmanın ve Gediz Üniversitesi Öğr. Üy. Abdülkadir Civanın,  ‘Türkiye İslami Bir Ülke midir?’ başlığıyla ayrıca ele aldığı çalışmanın üzerinden yapacağız.

İki akademisyen, başta Kur’an olmak üzere İslam’ın birincil kaynaklarından yola çıkarak temel İslami prensipleri belirliyorlar, bunları da; iktisadi, hukuki, insani ve uluslararası ilişkiler olmak üzere 4 ayrı alt endekse ayırıyorlar.

Belirledikleri prensipleri alt alta sıralayıp eldeki verileri kullanarak dünya üzerindeki ülkeleri kantara vuruyorlar. Amaç, hangi ülkenin bu prensiplere ne kadar uygun hareket ettiğini görmek, yani Müslüman olsun olmasın, ülkelerin ne kadar ‘İslami’olduğunu, test etmek.

İktisadi endekste; faiz, rüşvetin yaygınlığı, vergilerin adilliği, fakirlere sosyal yardımlar, özel mülkiyetin korunması gibi faktörlere bakılıyor. Hukuki endekste; kanun hakimiyeti, yargının bağımsızlığı gibi faktörler baz alınıyor.

İnsani ve politik haklar endeksinde; sivil ve politik haklar, kadın hakları gibi konular değerlendiriliyor.

Uluslararası ilişkiler endeksinde ise çevresel faktörlerden askeri harcamalara kadar değişik konular yer alıyor.

Bu veriler dünya üzerindeki 208 ülkeye karşılaştırmalı olarak uyarlanıp sonra da her ülke için temel ‘İslamilik’ sıralaması yapılıyor. Sonuç: İlk 35’de hiçbir Müslüman ülkesi, yok!

Türkiye:103.

S.Arabistan:131.

İran:163.

Afganistan:169.

İlk 50’de sadece iki Müslüman ülke bulunuyor.

Malezya,38.

Kuveyt 48.

Hatta İsrail, ikisi hariç İslamilikte bütün Müslüman ülkelerin önünde görünüyor.

Peki, en ‘Müslüman’ ülkeler hangileri? İlk 3 sıra: Y. Zelanda, Lüksemburg, İrlanda. Onları Danimarka, İngiltere, Norveç takip ediyor.

Bu ülkelerin, aynı zamanda Uluslararası Saydamlık Örgütü’nün her yıl açıkladığı endekste de yolsuzlukların en az olduğu ülkeler arasında olması tesadüf mü acaba?

Gelişmiş ülkelerin daha ‘Müslüman’ olması dikkat çekici değil mi? Kendini ”İslami”olarak tanımlayanların yaşadığı ülkeler ise; Rüşvetin, Yolsuzluğun,  Adaletsizliğin,  Hukuksuzluğun,  İnsan hakkı ihlallerinin ve haliyle de Yoksulluğun kol gezdiği topraklar.

Bu arada BM’in 2015 yılı Dünya Mutluluk Raporu’nda da insanları en mutlu ülkeler: Danimarka, Norveç, İsviçre.

OECD’nin 2015 yılı ‘yaşam memnuniyet Çalışması’na göre de Türkiye, 36 ülke arasında vatandaşları en mutsuz iki ülkeden biri.

Sözün hülasası;

İnanç sömürücülerinin, karnesinin üzerinden baktığımızda, Ahretlerine çıkardıkları ağır maliyet apaçık ortadır. Sırat köprüsünü de özelleştirme imkanları olmadığına göre, Vah ki vah…

Önceki İçerikPadişah ve Devlet
Sonraki İçerikKışlalı dönemi kültür bakanlığı
Gürcan Dağdaş
54. Cumhuriyet Hükümeti'nde Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde, MHP'den Kars Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23'üncü dönem üyesi oldu. Aralık 2013 yılında, MHP'den istifa etti. Toplumsal Çözülme, Kağıda Düşenler, Düşünceye Davet ve Fetret Dönemi Yazıları ismiyle yayınlanmış, dört kitabı var.

FACEBOOK YORUMLARI