Bana kızanlarınız muhakkak ki vardır! Hep İslam coğrafyasındaki katliamları haber verdiğim ve bunlar üzerine yorumlar yazdığım için…

Bu tarz haberleri ve yorumları üzüntüyle, ama hepimize bir ders olur ümidiyle kaleme alıyorum. Unutmayın ki ben de, bu değerli gazetemiz de dini, mezhebi, ırkı, politik görüşü ne olursa olsun… Tüm vatandaşlarımız için buradadır!
Bakınız, Pakistan’ın Kuzey Batısındaki Peşaver eyaletindeki Çarsadda kentinde bir üniversiteye yapılan saldırılarda yirmiden fazla öğrenci ve öğretim üyesinin öldüğü, saldırının da Taliban tarafından üstlenildiği açıklandı.
İşin enteresan tarafı bu saldırının, bir yıldan önce aynı bölgedeki bir askeri okuldaki yüz elli öğrenci ve öğretmenin öldürülmesinin ardına rastlamasıdır.

osman olcay resim osman olcay resimPakistan’ın Afganistan ile olan sınırı, aşırı dinci görüşteki hocaların açtıkları okullarla dolu bir bölgededir. Bu bölgedeki okullarda ‘cihatçı’ bir eğitim anlayışı benimsenmiştir ne yazık ki!
Pakistan Hükümeti’nin, ülkedeki aşırı İslamcı gurupları yok etmek konusunda yürütmekte olduğu gayretler uluslararası kamuoyunun dikkatinden kaçmamıştır. Ancak söz konusu gurupların da varlığını tamamen yok etmek ülkede mümkün olamadığı gibi, Afganistan’dan sızan silahlı gurupları engellemek konusunda ABD ile yapılan işbirliğinin de bir sonuca varamadığı açıkça görülmüştür.
Zamanında Rusya’nın Afganistan’ı işgaline karşılık, ABD’nin geliştirip büyüttüğü, daha sonra da kontrolü elinden kaçırdığı Taliban hareketi, Afganistan sınırlarını da aşarak Pakistan’a yayılmıştır.
İslam’ı anlamayıp, bazı mollaların öğretileriyle hareket eden bu gurup, insanlığın temel değerlerine de karşıt bir durumdadır. Hatırlayacaksınız, insanlık tarihinin mirası olarak kabul edilen (UNESCO tarafından) Hindi-Kuş dağları eteğindeki yaklaşık elli metre yüksekliğindeki iki Budist heykeli tahrip etmekten geri kalmamıştı bu militan çevre.
Şimdi, çağdaş eğitim veren bir kuruluşa saldırmakla Taliban, özvarlığında eksik olduğunu hissetmekle beraber, hocalarının sümen altı ettiği bir uygarlığa karşı savaşını sürdürmeye kararlı olduğunu belli etmektedir.
Hep derim ya; İslam’ın kurtuluşu çağdaş eğitimden geçmektedir diye!