Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2015 yılı Mart ve Nisan aylarında tüm illerde ‘İşgücü Piyasa Araştırması’ yapacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2015 yılı Mart ve Nisan aylarında tüm illerde ‘İşgücü Piyasa Araştırması’ yapacak. Kurum personeli 132 bin 24 işyerini ziyaret edecek. Araştırmayla ilgili açıklama yapan İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı; araştırmanın 121 bin 813’ünü 10+ istihdamlı, 10 bin 211’i de 2-9 çalışanı olan işyerleri olmak üzere Türkiye genelinde toplam 132 bin 24 işyerinin ziyaret edilerek gerçekleştirileceğini söyledi. Tüm illerin işgücü piyasasının fotoğrafını çekerek işgücü ihtiyacını tespit edileceklerini kaydeden Yazıcı, “Çalışma sonucunda Türkiye genelinde 81 il düzeyinde işgücünün yapısı, sektörler bazında çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, ihtiyaç duyulan işgücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, temininde güçlük çekilen meslekler ve teminde güçlük çekme nedenleri, 2015 yılı ortasında işgücü piyasasında mesleki değişim beklentilerine ilişkin bilgiler derleyeceğiz” dedi. Yazıcı, bu yıl ilk defa Türkiye genelinde 2-9 arası kişi istihdam eden işyerleri için de tahmin üreteceğini de sözlerine ekledi.

İŞVERENLERE DANIŞMANLIK
HİZMETİ VERİLECEK
Genel Müdür Dr. Nusret Yazıcı işyerleri ziyaretleri esnasında işverenlere İŞKUR hizmetlerini tanıtmanın yanı sıra yükümlülükleri, hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti de vereceklerini açıkladı. Kuruma kayıtlı olmayan işyerlerinin kayıt altına alınacağını belirten Yazıcı, bu işlemi gerçekleştirirken açık işler alınmayı, açık işleri karşılamayı, karşılanamayan açık işlerle ilgili olarak işverenle özel çalışma yapmayı, aranan niteliklerde işgücü yetiştirilmesine yönelik işverenlerle işbirliği yapmayı, işverenin İŞKUR’un sunduğu diğer hizmetlere ilişkin görüş ve önerilerini alınmayı, bir önceki İşgücü Piyasa Araştırması sonuçlarını işverenlerle paylaşılmayı ve işgücü yetiştirme alanında bir hizmet sağlayıcı olarak işverenlerden etkin olarak yararlanmayı hedeflediklerini söyledi.
132 BİN 24 İŞYERİ ZİYARET EDİLECEK
Alan çalışmasının TÜİK ile birlikte tespit edilen işyerlerinde gerçekleştireceklerini ifade eden Yazıcı şöyle konuştu: “75 ilde tam sayım, 6 ilde ise örneklem yöntemi ile çalışılacağız. Yani 75 ilde 10+ istihdamlı işyerlerinin tamamını ziyaret edeceğiz. Araştırma kapsamında 121 bin 813’ü 10+ istihdamlı, 10 bin 211’i ise 2-9 kişi istihdam eden işyerleri olmak üzere toplamda 132 bin 24 işyerini bizzat ziyaret etmeyi hedefliyoruz. Çalışma sonuçlarının raporlaştırılması yine İŞKUR personeli tarafından gerçekleştirilecek. Çalışmanın sonuç raporlarında illerin işgücü piyasaları arz ve talep yönüyle ele alınarak illerin işgücü piyasa yapıları ve işgücü piyasalarının ihtiyaçları ortaya konulacak. Aktif İşgücü hizmetlerinden özellikle işgücü yetiştirme kurslarını tespit edilen ihtiyaçlara göre açmayı planlıyoruz”.
Genel Müdür Yazıcı ayrıca, İŞKUR’un bu araştırmalar ile bilimsel temelden yoksun durumunda olan yerel ve ülke geneli işgücü piyasa yapılarının ve işgücü piyasası ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasını hedeflediğini vurguladı. Gerek Türkiye genelinde gerekse il düzeyinde geliştirilecek istihdam politikalarının araştırmanın sonuçları dikkate alınarak oluşturulacağını kaydeden Yazıcı, araştırmanın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışma hayatının tüm aktörlerine, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, araştırmacılara ve tüm kamuoyuna faydalı olması temennisinde bulundu.

FACEBOOK YORUMLARI