IŞİD tarafından ABD’nin New York şehrinde yaşayan on binlerce kişiye ait kimlik, adres bilgileri ile e-posta hesaplarını içeren bir listenin internette yayınlanarak, anılan ülkede yaşayan militanların bu kişileri hedef almalarının talep olunması büyük bir şaşkınlık ve endişeye sebep oldu.

New York polisince, listede kayıtlı şahıslara haber verilerek durumun ABD Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) bildirildiği, bununla birlikte listede yer alan kişilere yönelik doğrudan bir tehdidin pek de olası görülmediğinin değerlendirildiği ortaya çıktı.
IŞİD’in bu eylemi yeni değildir. Geçen yıl örgüt tarafından yüz ABD askerinin isimleri, adresleri ile fotoğraflarını içeren bir liste yine internette yayınlandı ve örgüt militanlarından bu şahısları katletmeleri istendi. 2013 yılından bu yana ABD’nde ikamet eden yetmişi aşkın kişinin IŞİD’ı destekledikleri gerekçesiyle tutuklandıkları, FBI tarafından açıklandı.
Nisan ayı başında elli milyon vatandaşımıza ait tam kimlik bilgilerinin, kimlik numaralarının ve adreslerinin internete sızdırılmış olduğundan yazma gereği duydum.
Medyamıza yansıdığı kadarıyla bu bilgilerin 2010 yılında Yüksek Seçim Kurulu veya MERNİS sisteminden çalınarak Romanya’da bulunan bir sunucuya yüklendiği, o sunucudan da dünyaya yayılmış olduğu, bu yıla kadar konuya ilişkin hiçbir soruşturmanın yapılmamış bulunduğu anlaşıldı.
İktidar, bu konunun eski olduğunu ifadeyle, yeniden gündeme getirilmesini muhalefetin karalama gayretleri olarak takdim eti; ancak bilindiği halde olayın altı yıldır niye soruşturulmadığı izah edilmedi.
Bu skandalın ortaya çıkmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan soruşturmanın gidişatı hakkında henüz bilgi sahibi değiliz yazık ki.
İlgili kuruluşlarımızın neredeyse ulusal güvenliğimizi ilgilendiren bu konuda alabileceği en etkin önlemin, yani vatandaşlarımızın kimlik numaralarının bir başka şekilde düzenlenerek yenilenmesi için herhangi bir gayretlerinin gözlenmeyişi bir başka garabeti teşkil etmektedir.
Hâlbuki Şubat ayından bu yana vatandaşlarımızın nüfus cüzdanlarının yeni biyometrik kartlarla değiştirilmekte oluşu önemli bir fırsatı teşkil etmekteydi. Hoş, bu yeni nüfus kartları da bankalarımızca geçerli kabul edilmiyor ya, bu konuyu geçelim isterseniz.
Vatandaşın terörizme karşı güvenliğini sağlamak konusunda yeterli çabayı göstermedikleri gözlenmiş bulunan yetkililerimizin, hiç olmazsa kimlik bilgilerimizin teröristlerin eline geçmesini engellemek için gerekli tedbirleri almış olmalarını diliyoruz…!