Suudi Savunma Bakanı Muhammed bin Salman yaptığı basın açıklamasında, 34 İslam ülkesinin katılımıyla “Teröre Karşı İslam İttifakı” kurulduğunu bildirmiştir.

Salman, bu ittifak sayesinde Irak, Suriye, Libya, Afganistan ve Mısır’daki aşırı İslamcı hareketlerle mücadelede eşgüdüm sağlanacağını belirtti.
Bir hastalık olarak nitelendirdiği ve İslam Dünyası’nın uluslararası alandaki itibarına zarar veren başta IŞİD olmak üzere aşırı İslami akımların bertaraf edilmesi amacında olduklarını vurgulayan Salman,”herhangi bir mezhebe karşı bulunmuyoruz” dedi.
Salman, Endonezya da dahil on İslam ülkesinin daha bu ittifaka üye olmayı prensip olarak kabul etmiş olduklarını, bu ülkelerin de iç yasal çalışmalarını bitirdikten sonra ittifaka fiilen katılacaklarını da kaydetmiştir.
Edinilen bilgiye göre askeri nitelikli bu ittifakın harekât merkezi Riyad’da hayata geçirilecektir.
İttifaka taraf olan34 ülke arasında Suriye, Irak, Afganistan ve İran’ın bulunmayışı dikkati çekmektedir.
Niye kuruldu bu ittifak?
Uluslararası gözlemciler, özellikle Körfez ülkelerinin aşırı İslamcı akımlara karşı mücadelede yeterli destek vermemelerinden dolayı ağır eleştirilere muhatap kaldıklarını, dolayısıyla bu ülkelerin bir şeyler yapma gayretine yöneldiğini, ancak nüfusları itibarıyla ittifaka askeri personelden ziyade maddi açıdan katkıda bulunacaklarını ifade etmektedir.
İttifak sakat doğmuştur!
Afrika’dan Uzak Doğu’ya uzanan geniş bir coğrafyayı kapsayan bu ittifakta, Şii İran’ın yer almadığına dikkati çeken uzmanlar, mezhep farkı gözetmeyeceği belirtilen bu ittifakın daha ilk adımda güvenirliliğinin sorgulanabileceğini söylemektedir.
Meseleye ülkemiz açısından yaklaşıldığında ise, hükümetin, neredeyse bir düşman olarak gördüğü Mısır hükümetiyle nasıl aynı masaya oturabileceği merak uyandırmaktadır.
Geçmiş tecrübelerimden, Mısır halkı ile Türk halkı arasında sıcak duygular bulunduğunu biliyorum.
Ancak Mısır halkının, ülkedeki İslami Kardeşler Hareketi’ni sonuna kadar destekleye gelen AK Parti hükümetine karşı tepkili olduğunu da bir kenara kaydedelim.
Kısacası Türkiye ile Mısır’ın bu ittifak içinde işbirliğinde bulunmaları neredeyse mümkün değildir.
Mantıklı olan, uluslararası eşgüdümün BM çatısı altına çekilmesidir
Meselenin diğer bir yönünü ise, IŞİD’e karşı uluslararası alanda verilen mücadeleye katkıda bulunan diğer ülkeler ile uluslararası yardım kuruluşları arasındaki eşgüdümün nasıl sağlanabileceği oluşturmaktadır.
Bir örnek vermek gerekirse, Esat hükümetince, Rusya’nın bombalamalarının IŞİD’in Suriye’deki faaliyetlerini yavaşlattığı ifade olunurken, uluslararası yardım kuruluşları da anılan bombalamaların sivil halktan çok sayıda ölümlere neden olduğunu, yardım faaliyetlerinin çok zor koşullar altında yapılabildiğini belirtmektedir.
Kanaatimce, IŞİD’e karşı verilen tüm askeri ve yardım faaliyetlerinin BM çatısı altına çekilmesi, gereken eşgüdümün sağlanması için gerekli ve yeterlidir.