İran eskidenSevgili okurlar, ülkemizin antlaşmayla belirlenmiş en eski sınırı İran iledir.

Kasr-ı Şirin Antlaşması, IV. Murat’ın Bağdat Seferi sonucunda 14 yıldır İranlıların elinde bulunan Bağdat’ın fethinden sonra Osmanlı Devleti ile Safevî Devleti arasında 17 Mayıs 1639’da imzalanan, 1623-1639 Osmanlı-İran Savaşını sona erdiren ve bugünkü Türkiye – İran sınırını belirleyen antlaşmadır. Irak ve Suriye ile olan sınır anlaşmalarımızın sırasıyla tarihleri 5 Haziran 1926 ve 20 Ekim 1921’dir.
Karşılıklı olarak tanınan bu sınırlarımızın güvencesini de zamanında; ülkemiz ile İran, Irak ve Afganistan arasında, 8 Temmuz 1937’de Tahran’da Sadabat Sarayı’nda imzalanan dörtlü saldırmazlık paktı (Sadabat Paktı) oluşturmuştu. Bunun da ötesinde 24 Şubat 1955 tarihinde Irak, Türkiye, İran, Pakistan ve İngiltere arasında, ‘Bağdat Paktı’ olarak da anılan ve daha sonra ‘CENTO’ adıyla anılan; üye ülkelerin savunma ve sınır güvenliklerinin sağlanmasını öngören bir birliktelik oluşturulmuştur.. Bağdat Paktı 1979 yılında resmen sona ermiştir.
1979 yılında Şii Lider Humeyni’nin Paris’ten Tahran’a dönüşünden ve bu ülkenin din eksenli bir yapıya kavuşmasından sonra sular durulamadı; İran yönetimleri, devrimlerini ülkemize ihraç etmeye çalıştı..durdu!
Ülkemize yaptıkları ziyaretlerde Ulu Önder’in kabrine bir çiçek bile koymaktan imtina ettiler!
İran’ın PKK ve uzantılarına karşı yıllardır savaş içinde olduğu gerçektir. Ancak bu ülkenin, Suriye yönetimleri ile uzun bir süredir yakın ilişkiler içinde olduğu bilindiği gibi; Lübnan’daki uzantılarının etkin olduğu da başka bir gerçektir.
Kısacası İran’ın bölgemizde oynadığı çok önemli bir rol vardır. Bu satırların yazarı, gazetemizde Prof. Dr. Yılmaz Kurt’un yazdığı ve pek isabetli olan yazısından hareketle; İran’ın artık PYD’ne, Kuzey Irak’tan başlayıp, Kuzey Suriye üzerinden petrol aktarmalarına imkân veren bir anlayış konusunda izin verdiğine katılmaktadır. Ancak şunu da soralım; İran bu izin karşılığında PYD’ne ne verecektir; Kuzey Irak petrollerinden IŞİD’in para kazandığına dair Rusya’yı destekleyici ifadeleri, kendisine ne kazandıracaktır?
Ülkemiz, 2006 yılı ve sonrasında Lübnan’da İsrail ve İran’a bağlı Hizbullah (Allah’ın Partisi) arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi için önemli bir rol oynamıştı. Ancak bugün, Suriye meselesiyle ilgili olarak İran, bölgede kendisini yeniden hatırlatmaya mı çalışmakta? Yoksa o zamanlar Hizbullah’ın Lübnan’a hakim olmasına engel olan ülkemizden intikam mı almaya çalışmakta?
Öyle ise bu oyun, halk ağızıyla bildiğimiz bir ‘Acem Oyununun’ bir parçası mıdır?
Ve gerçekten Hükümetimizin bu oyuna karşılık hamleleri ne olacaktır?