– Öğretim yılı ve eğitim seviyesine göre net okullaşma oranı, 2013-2014 öğretim yılında tüm eğitim seviyelerinde bir önceki yıla göre artış gösterdi. 2013-2014 öğretim yılında eğitim seviyelerine göre net okullaşma oranı cinsiyet açısından karşılaştırıldığında sadece yükseköğretim seviyesinde belirgin bir fark, göze çarptı. Buna göre 2013-2014 öğretim yılında erkeklerde yüzde 38.9 olan yükseköğretimdeki net okullaşma oranı, kadınlarda yüzde 40.9 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) edinilen bilgiye göre, öğretim yılı ve eğitim seviyesine göre net okullaşma oranı, 2013-2014 öğretim yılında tüm eğitim seviyelerinde bir önceki yıla göre artış gösterdi. 2013-2014 öğretim yılında eğitim seviyelerine göre net okullaşma oranı cinsiyet açısından karşılaştırıldığında sadece yükseköğretim seviyesinde belirgin bir fark, göze çarptı. Buna göre 2013-2014 öğretim yılında erkeklerde yüzde 38.9 olan yükseköğretimdeki net okullaşma oranı, kadınlarda yüzde 40.9 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun gerçekleştirdiği Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre 2014 yılında erkeklerin internet kullanım oranı tüm yaş gruplarında kadınlardan daha yüksek oldu. En yüksek fark ise 23,5 puan ile 35-44 yaş grubunda erkeklerde yüzde 63.7 ve kadınlarda yüzde 40.2 ile görüldü.
Sonuçlar, eğitim düzeyi yükseldikçe internetin kullanımının da arttığını göstermektedir. Eğitim düzeylerine bakıldığında en önemli fark ilkokul ve ilköğretim/ortaokul ve dengi düzeylerinde görüldü. İlkokul mezunu erkeklerde internet kullanım oranı yüzde 28.2, kadınlarda yüzde 17 ve bu oran ilköğretim/ortaokul ve dengi mezunu erkeklerde yüzde 69, kadınlarda yüzde 58.1 olup, her iki eğitim düzeyinde de cinsiyetler arasındaki fark 11 puan olarak gözlendi.