Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz burada çok önemli bir şeyi başardık. Türkiye artık insansız hava aracını mühimmatlı olarak üretir hale geldi. İnsansız hava aracımız testlerden geçti, iş görür vaziyette” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Bilim ve Teknoloji Konferansında yaptığı konuşmasında, konferansın çerçevesini oluşturan bilim, teknoloji, sanayi, ekonomi, inovasyon,  AR-GE, nanoteknoloji, enerji gibi alanların her birinin Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti. Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bu anlayışla 2003 yılı başından itibaren Türkiye’yi yönetme sorumluluğu üstlendiğimiz 14 yıla yakın sürede bilim ve teknoloji konusunu önceliklerimiz arasında ilk sıralara yerleştirdik. Başbakanlığım döneminde Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun ihmal edilen toplantılarını yılda 2 kez yapmak suretiyle tamamına bizzat katıldım. Birçok bilim ve teknoloji projesini şahsen himayeme alarak süratli bir şekilde yürütülmesini sağladım. Bilim adamlarımızı, mühendislerimiz, teknisyenlerimizi, bu alanda çalışan girişimcilerimizi her fırsatta teşvik ettim. TÜBA ve TÜBİTAK gibi bilim kuruluşlarımızın bilim faaliyetlerini daima destekledim. Bilim ve teknoloji çalışmaları konusunda yapılan düzenlemeleri özellikle destekledim, kapsamlarının genişletilmesini temin ettim. Türkiye’nin geçtiğimiz 14 yılda ortaya koyduğu büyük sıçramada bilim ve tek alanında yaptığımız yatırımların önemli payı olduğunu biliyorum.”

“İSLAM VE TÜRK DÜNYASININ UMUDU OLDUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ”

Batının bilim ve teknolojide çok büyük ilerlemeler kaydettiği dönemde, bilhassa son 200 yılda Türkiye’nin farklı meselelerle uğraşmaktan bu alanları ihmal ettiğini belirten Erdoğan, eksikliklerin ve sorumlulukların farkında olduğunu söyledi. “Kendimizle birlikte 1,7 milyar nüfusa sahip İslam dünyasının, 300 milyonluk Türk dünyasının da umudu olduğumuzun bilincindeyiz” diyen Erdoğan, bunun için Türkiye Cumhuriyetinin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 için, diğer alanlarla birlikte bilim ve teknolojide de çok önemli hedefler belirlendiğini ifade etti. Erdoğan, şöyle devam etti:

2002 yılında AR-GE harcamalarının milli gelirimiz içindeki payı sadece binde 5’ti. Biz bu oranı önce yüzde 1 seviyesine çıkarmayı başardık. Aslında ilk hedefimiz 2002’de yüzde 2’ye çıkarmaktı. 2023 yılına kadar milli gelirden AR-GE’ye ayrılan payı yüzde 3’e çıkarmayı planlıyoruz. Amacımız orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımız içindeki payını 2 katına çıkartarak yüzde 50’nin üzerine taşımaktır. Türkiye’nin 500 milyar dolar ihracat hedefine ancak bu şekilde ulaşacağını biliyoruz. İnovasyon kültürünü hem kurumsal hem bireysel alanda köklü bir şekilde yerleştirmek mecburiyetindeyiz.

“TEKNOPARKLARIMIZIN SAYISINI 63’E, AR-GE MERKEZLERİMİZİN SAYISINI DA 243’E ÇIKARDIK”

Geçtiğimiz 13 yılda teknoparklarımızın sayısını 2’den 63’e çıkardık. AR-GE merkezlerimizin sayısını da 243’e çıkardık. Ama hedeflerimiz bakımından bunlar yeterli değildir. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Bana göre Türkiye ilk etapta dünya çapında en az 10 küresel markaya sahip olmalıdır. Dünyanın en iyi üniversitelerine, en başarılı bilim insanlarına, en yenilikçi şirketlerine, üretken AR-GE merkezlerine sahip olmadan bunu sağlayamayız. Önümüzdeki dönemde bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırarak hedeflerime ulaşacağımıza inanıyorum. Şu anda savunma sanayiinde attığımız adımlar ortada.