İngiltere’nin AB’den ayrılmasını için yürütülen kampanyada önemli bir rol oynayan Silahlı Kuvvetler Bakanı Penny Mordaunt, İngiltere için oluşturabileceği “güvenlik risklerine rağmen” Türkiye’nin AB’ye katılmasının sadece bir zaman meselesi olduğunu belirtti. Mordaunt, İngiltere’nin Türkiye’nin üyeliğini engelleme gücünün olmayacağını öne sürdü.

Mordaunt, BBC ile yaptığı mülakat sırasında Türkiye’nin AB’ye katılması olasılığının kısmen göçmen krizi nedeniyle “çok büyük olduğunu” ifade ederek, Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin müzakereleri hızlandıracağını savundu. Mordaunt, ülkesindeki referandumun ise İngiliz halkı için Türkiye’nin üyeliği konusunuda söz söylemesi bakımından “tek şansı” olacağı görüşünü dile getirdi.
BBC haberinde, “Birbirini takip eden Britanyalı hükümetler, ilke olarak kriterleri karşılaması kaydıyla Türkiye’nin AB’ye katılımını desteklediler ve bu tutum, Başbakanlığı üstlenmesinden bu yana David Cameron tarafından birkaç defa teyit edildi. Ancak hissiyat son aylarda değişti. Cameron, mevcut ilerleme hızı ile Türkiye’nin ancak ‘3 bin yıl’da birliğe katılabileceğini ifade etti” dedi.