İngiltere’de Brexit kararı üzerine  yeni pazarlar bulmakla görevlendirilen Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox,  Brexit’ten sonra ülkesi için Türkiye’nin AB ile olan gümrük birliğinin örnek alınmasını önerdi.

BBC’de yayımlanan bir programda konuşan Liam Fox, İngiltere’nin Brexit’ten sonra Türkiye’nin AB ile olan ilişkisine benzer bir bağ oluşturabileceğini söyledi. Bu çerçevede İngiltere’nin AB’nin gümrük birliğine tam üye kalarak mal ve hizmetler üzerindeki aynı uluslararası tarifeleri koruyabileceği siniyalini veren Fox’un açıklamalarını yansıtan Daily Mail gazetesi ise, Fox’un önerisinin, “Britanya’nın AB üyesi olmayan ülkelerle yeni ticaret anlaşmalarını yapma kabiliyeti için engel oluşturacağına” dikkat çekti.

Fox’un açıklamalarının da yer bulduğu The Daily Telegraph ise,  “Liam Fox,  Britanya’nın Türkiye gibi olabileceğini ve AB’den ayrıldıktan sonra gümrük birliğinin bir parçası olarak kalabileceğini söyledi” dediği haberinde “Gümrük Birliği,  28 AB üyesinin tümünün yanısıra Türkiye, Monako, San Marino, Andorra ile Kanal Adaları gibi AB’nin bir parçası olmayan Birleşik Kraliyet’e ait toprakları içeriyor” dedi.

Haberde “Türkiye’nin gümrük birliği, sadece malları kapsıyor, Birleşik Kraliyet’in GSYH’sının büyük bir kısmını oluşturan hizmetler ve finansı kapsamıyor. Çok önemli bir yönü ise Türkiye ile AB arasında serbest dolaşım yok” ifadeleri kullanıldı.