IMF uzmanlarının hazırladığı belgede “Yükselen piyasalar için tavsiyeler, özellikle; ticaret ve doğrudan yabancı sermaye önündeki engeller gevşetildiğinde, sıkı bütçe kısıtlamaları içinde yatırım ve verimliliği artıracak,

(Brezilya, Hindistan, Endonezya), kamu yatırımında verimlilik artışına (Hindistan, Suudi Arabistan, Güney Afrika), emek piyasası reformları (Endonezya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye), ve üretim piyasaları reformlarına (Çin, Suudi Arabistan, Güney Afrika) odaklanıyor” denildi.
Çin ve Güney Afrika’da “yönetişim” ve diğer kurumsal reformların da hayati olduğunu belirten IMF, şöyle dedi:
“Emek piyasası reformlarıyla ilgili IMF tavsiyesi farklı piyasa ortamlarıyla kalkınma seviyelerine göre düzenlendi. Örneğin eğitim ve mesleki eğitim yoluyla beceri uyumsuzluklarının azaltılması, Endonezya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye için hayati bir tavsiye. Kimi durumlarda bu çabalar diğer kurumsal reformlarla birlikte ortak uygulandığında yarar sağlayacaktır” denildi.
-“TÜRKİYE’DE GÜVENLİK, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ, YARGI ANA ÖNCELİK”-
IMF raporunda şu paragraf yer aldı:
“Birkaç ülkede kurumsal ve düzenleyici reformlar, diğer reform inisiyatiflerine kritik temel oluşturabilir. Ek sübvansiyon ve sosyal harcama reformalırın uygulanması – örneğin emekli maaşları ve sosyal yardımların endekslenmesiyle bağlantılı harcama rijitliklerinin azaltılması- Arjantin, Çin, Hindistan, Meksika ve Rusya’da arz tarafındaki diğer reformlar için ortam oluşturur.
Çin ve Güney Afrika için öncelikler, devlet girişimlerinde yönetişimin güçlendirilmesi, Çin’de örtülü garanti ve sübvansiyonların kaldırılması suretiyle bütçe kısıtlamalarının katılaştırılması.
Güvenlik, hukukun üstünlüğü ve yargı Meksika, Türkiye ve Rusya için ana öncelikler; kamu-özel sektör anlaşmazlıklarını çözmek için çerçeve ile (örneğin Rusya) sözleşmelerin uygulanmasının güçlendirilmesi Hindistan, Meksika ve Suudi Arabistan için yerinde olur.” (