İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Temmuz ayında 50.1’e yükselerek, ihracat siparişlerindeki gerilemeye rağmen sektörün yatay bir seyir izlediğini ortaya koydu.

İstanbul, – İmalat sektöründe üretim Temmuz ayında yatay seyrederken, yeni siparişler hafif geriledi. İstihdam ve satın alma faaliyetleri hafif da olsa artış kaydederken, şirketler pazar koşullarının devam eden siyasi belirsizlik nedeniyle zayıf olduğunu belirtti.
Markit Kıdemli Ekonomisti Trevor Balchin, Türkiye İmalat PMI anketi hakkında yaptığı değerlendirmede, “Türk imalat sektörü, Temmuz ayında istikrara kavuşma sinyalleri verse de, altta yatan koşullar zayıf seviyede kalmaya devam etti” dedi ve ekledi:
“Yıl başından bu yana her ay düşüş gösteren ihracat, yeni iş hacmine yük olmaya devam etti ve fabrika çıkışları son dönemde neredeyse hiç değişiklik göstermedi. İş yaratma ve satın alımlar olumlu gelişmeler arasında yer alsa da, bu hususlarda da büyüme oranı marjinal seviyelerde kaldı. Daha ümit verici bir gelişme olarak, girdi fiyatları enflasyonu keskin bir şekilde hız keserek Şubat ayından bu yana ölçülen en zayıf seviyeye geriledi.”
Bir önceki ay 49 ile daralmaya işaret eden Markit imalat PMI Temmuz’da 50.1’e yükselerek sektördeki daralmanın durduğunu gösterdi. Endekste 50 düzeyi durağan seyre, 50’nin altı seviyeler daralmaya, üzeri ise büyümeye işaret ediyor. İlk yedi aya bakıldığında PMI sadece Mayıs ve Temmuz aylarında zayıf da olsa büyümeye işaret ederken, kalan beş ayda sektörün daraldığını gösterdi.
Üretim alt endeksi Haziran’daki 47.5 düzeyinden 49.9’a yükselerek üretimdeki daralmanın neredeyse sonuna gelindiğini gösterdi. Birikmiş işlerde Aralık ayından bu yana devam eden gerileme üretimi destekledi. Yeni siparişler alt endeksi Haziran ayındaki 48.2 seviyesinden 49.8’e yükselerek çok hafif bir daralmaya işaret etti. Yeni ihracat siparişleri ise Haziran ayındaki 47.7 düzeyinde kalarak yedi aydır devam eden daralmanın sürdüğünü gösterdi.